Artikkelforfatteren mener politiet gjorde en feil ved å arrestere artisten Kamel.

«Fuck politi»

Var det uklokt av Kamelen å rappe «fuck politi» til to polititjenestemenn under konserten på Kick i Kristiansand? Trolig. Men det var verken riktig eller klokt av politiet å pågripe ham, skriver sosiolog Kristian Mjåland ved Universitetet i Agder.

Publisert

Da Kamelen crowdsurfet under konserten på Kick fredag kveld 7.desember ble han båret av folkemengdens hender mot baren i enden av lokalet, angivelig for å hente seg en pils. To polititjenestemenn sto like ved siden av baren, og da Kamelen så dem begynte han å rappe, taktfast i mikrofonen,«fuck politi»,«fuck politi»,«fuck politi». Publikum stemte umiddelbart i. De to polititjenestemennene gikk mot Kamelen, en av dem forsøkte å ta mikrofonen fra Kamelen, men da han nektet, ble han ført ut av konsertlokalet. Kamelen ble anbrakt til politistasjonen, og ifølge fvn.no ble han siktet for«forulemping av politiet og oppvigleri»(09.12.2018).

Jeg var tilstede på konserten, og stod få meter unna da Kamelen ble arrestert. Til å begynne med var jeg overbevist om at dette var et planlagt stunt, og at Kamelen få minutter etter ville dukke opp på scenen mens publikum ropte «fri kamel»,«fri kamel», fra refrenget på låten «Gandulike». Kamelen kom imidlertid ikke tilbake på scenen, han endte i stedet opp med å tilbringe 13 timer i politiarresten, og konserten ble avlyst.

Jeg sitter igjen med en rekke spørsmål etter det som hendte. Gjorde politiet rett da de pågrep Kamelen midt i konserten? Og kanskje viktigere: Var det klokt av politiet å gjøre det?

Svaret på det første spørsmålet handler om hvorvidt Kamelen foretok seg noe straffbart da han rappet «fuck politi» ved synet av de to polititjenestemennene. Politiadvokat Ernst Ragnar Pfaff utalte til fvn.no at «Artisten sa 'fuck the police' på scenen og prøvde å oppfordre andre til å si det samme. Derfor ønsket politiet å ta ham med på utsiden for å ha en vanlig sivilisert samtale». Uttalelsen vitner om at politiet på dette tidspunktet mente at å si fuck politi»var tilstrekkelig alvorlig til å avbryte konserten ved å ta Kamelen med ut for «en vanlig sivilisert samtale», men kanskje ikke alvorlig nok til i seg selv å være en straffbar handling. Kamelen på sin side hevder at det han sa og gjorde er innenfor hans kunstneriske frihet, og benekter at han forsøkte å oppfordre andre til å gjøre noe straffbart. Spørsmålet om politiets inngrep var rett ser derfor ut til å kretse rundt hva som faller inn under og eventuelt begrenser ytringsfriheten.

Jeg er ikke jurist og skal derfor ikke gjøre en rettslig analyse av dette. Men jeg er glad i hip-hop fra Bergen og som rus- og fengselsforsker er jeg faglig interessert i Kamelens liv og tekster. Skal man ta stilling til om det å rappe «fuck politi» ved synet av to polititjenestemenn faller innenfor ytringsfriheten eller ikke, bør vi vite litt mer om hva Kamelen er opptatt av i sin musikk.

Det aller viktigste i denne sammenheng er måten Kamelen skriver om politiet i sine tekster. Tekstene hans er i stor grad personlige og kretser rundt livet han lever og har levd, på siden av og på kant med loven. På albumet Ambivalent som ble sluppet i fjor møter vi en ung mann fra skyggesiden i Bergen som på den ene siden romantiserer og glorifiserer livet som kjeltring, fengselsfugl og kriminell, og som på den andre siden reflekterer over sin egen harde oppvekst og hvorfor ting gikk skeis. I låten «Mitt liv» er det dette siste som er tema:

Eg skulle aldri lekt med loven, men det ble sånn
Men takk til de som ga meg en hjelpende hånd
Det var ikkje lett å vokse opp med det å vokse fort
Tingene gikk fort og eg likte gatesport
Eg ser tilbake, det e mye som eg ikkje skulle gjort
Men gjort e gjort, så eg skyver det bort

Mens ambivalens knyttet til eget liv og egne valg gjennomsyrer hele albumet, er hans forhold til politiet relativt utvetydig. Gmixen av låten «Ingenting» begynner slik «Fuck snuten, fuck de. De der snutene må bare holde kjeften sin.» Videre i låten blir politiet kritisert og latterliggjort etter alle kunstens regler. Et gjennomgangstema i tekstene er altså en rå og usminket autoritetskritikk av politiet, basert på egne og ‘tjommiers’ erfaringer.

Så altså, setningen som tilsynelatende var utløsende for at polititjenestemennene på Kick valgte å pågripe Kamelen midt under konserten,«fuck politi», og som ser ut til å være grunnlaget for siktelsen om «forulemping av politiet», er en setning som rent bokstavelig og i overført betydning preger svært mange av tekstene hans. Hadde ikke konserten blitt avbrutt ville han rappet den samme setningen under fremføringen av nummeret som etter alle solemerker skulle avsluttet konserten, nemlig låten «Ingenting» (som handler om å aldri uttale seg til politiet i avhør). Når Kamelen selv hevder at denne typen utsagn faller inn under hans ytringsfrihet som kunstner, har han etter mitt skjønn et meget godt argument.

Det andre spørsmålet, om politiet gjorde klokt i å pågripe Kamelen midt under konserten, krever en annen type analyse. Politiet kunne ha ment at han gjorde noe straffbart ved å rappe «fuck politi», men valgt å avvente med å pågripe ham til etter konserten var ferdig. Det gjorde de imidlertid ikke, og det hadde noen veldig direkte konsekvenser, i følge av uro, protester og aggresjon da Kamelen ble ført ut og bort. Jeg er imidlertid mer bekymret for de mer indirekte konsekvensene, som handler om politiets tillit. De som var tilstede under konserten var unge mennesker. De var der for å høre en artist de liker. At Kamelen er grensesprengende opposisjonell og basert på egne erfaringer kritiserer og latterliggjør politiet er de selvfølgelig godt kjent med; det er noe av appellen med Kamelens musikk, og denne opposisjonelle nerven i tekst og uttrykk er en av grunnene til at musikken treffer særlig unge mennesker. Når politiet velger å pågripe en artist de liker fordi han rapper «fuck politi» – en tekstlinje fra en av sangene han senere skulle spille – bidrar det først og fremst til å bekrefte at det Kamelen ellers rapper om er sant: «Snut er ut».

I politiforskningen er et veletablert forskningsfunn at tilliten til politiet i stor grad formes i folks konkrete møter med polititjenestemenn. Hvordan folk opplever å bli hørt, møtt og sett på av politiet har stor betydning, som peker langt ut over den konkrete situasjonen, fordi det påvirker i hvilken grad folk stoler på dem som er ment å beskytte dem. Store ting står altså på spill når politiet utfører sitt samfunnsmandat i offentligheten. Slike store ting stod også på spill da politiet, i påsyn av flere hundre unge Kristiansandere, valgte å avbryte konserten og pågripe Kamelen. Jeg tror at mange av de unge menneskene som var tilstede opplevde politiets maktbruk som urimelig og uforholdsmessig, og jeg frykter at dette vil være med å forme deres oppfatning av tilliten og legitimiteten til politiet.

Fra mitt ståsted ser det ut som om politiet ikke gjorde rett da de pågrep Kamelen under konserten på Kick. Med utgangspunkt i det jeg observerte og det som har kommet frem i ettertid, fremstår det også som en uklok avgjørelse.

Innlegget ble først publisert av Fædrelandsvennen.

Powered by Labrador CMS