Ta ansvar for veteranene

Hvorfor tar ikke politiets ledelse ansvar for sine veteraner fra internasjonale operasjoner?

Publisert

Politiet har siden 1989 bidratt i INTOPS med mer enn 1200 tjenestemenn/kvinner på samme måte som forsvaret. I mange tilfeller i sidestilte eller samarbeidende oppdrag.

Forsvaret har vært særdeles flinke til å ivareta sine veteraner fra INTOPS.

Det gjelder både sosiale sammenkomster, såvel som innenfor interessefelt som for eksempel idrett og motorsykkel, og ikke minst for de som sliter med psykiske og fysiske skader etter INTOPS.

Fakta

Faktagrunnlag om Norges veteraner fra internasjonale operasjoner, sakset fra Regjeringen.no:

  • «Veteranene er de kvinner og menn som bidrar i Norges internasjonale operasjoner.»
  • «Det finnes en rekke tilbud til veteraner og deres familier både før, under og etter tjenesten.»
  • «Forsvaret har ansvaret for oppfølgingen av veteraner.»

Politiet har ikke en eneste organisasjon eller tilbud som er tilrettelagt for politiets veteraner fra INTOPS. 

Sett i lys av at både forsvarets og politiets personell er sendt på INTOPS som representanter for staten Norge, skulle de kunne få de samme tilbudene og bli behandlet likt etter slik tjeneste. 

Skiller ikke

En del land det er naturlig å sammenlikne seg med skiller ikke mellom forsvarets og politiets personell, når det gjelder ivaretakelse av sine veteraner.  Dette gjelder for eksempel Danmark og Canada. 

Når man markerer Flaggdagen i Danmark, en dag som tilsvarer vår 8. mai, innbefatter dette både militære, politifolk, sivilforsvarpersonell og andre som har tjenestegjort for Danmark. 

Slik er det også i Canada; En veteran er en veteran og har akkurat samme rettigheter og tilbud.

Etter INTOPS-tjeneste har noen veteranorganisasjoner godtatt politiets personell på lik linje med forsvarets personell (bla NVIO og MilVetMC). 

Veterankortet

En del arrangementer i regi eller samarbeid med NVIO og MILVetMC, foregår på Forsvarets Veteransenter på Bæreia ved Kongsvinger. 

Forsvarets Veterantjeneste (FVT) utsteder også Veterankortet, som gir forskjellige tilbud. Men for å få tilgang til Bæreia og få Veterankortet, må man være godkjent som veteran av FVT. 

FVT anerkjenner ikke politiets INTOPS-personell som veteraner innenfor sitt begrep. Det innebærer at politiets veteraner, som er medlem i NVIO og MilVetMC,  ikke kan delta på en del av de arrangementene som NVIO og MilVetMC har for sine medlemmer.

Ved henvendelse om dette til FVT, oppgir de at det er opp til Justisdepartementet eller POD å få til en avtale med Forsvarsdepartementet, som gjør at politiets veteraner kan bli en sidestilt del av forsvarets veteraner, med de tilbudene som forsvarets veteraner har. 

Økonomi

Det er her snakk om økonomi. Når man har et arrangement på Forsvarets Veteransenter dekkes dette av Forsvaret.  At POD eller Justisdepartementet setter av en sum per år for å dekke sine egne INTOPS-veteraners opphold samme sted bør ikke være mye til utfordring. 

Ved henvendelse til POD, opplyste de at de ikke kunne se at det var interessant å jobbe for en slik ordning for politiets veteraner. Og ved henvendelse til PF blir man henvist til Politiets Pensjonistforbund.

At en fagorganisasjon er så lite orientert om hva egne medlemmer driver med finner vi merkelig, det er tydelig at man ikke har skjønt hva begrepet «veteran» fra internasjonale operasjoner betyr.

Hva kan PF gjøre for å påvirke POD til å inngå en avtale med Forsvarsdepartementet og FVT om å få innlemmet politiets veteraner som en del av forsvarets veteraner?

Om forfatterne av innlegget:  Håvard Faller er pensjonert politioverbetjent og veteran fra politiprosjektet i Afghanistan. Lars Finstad er pensjonert pfb og militær- og politiveteran fra Libanon, Bosnia, Kosovo og Afghanistan.  Han er i tillegg visepresident i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, NVIO.