Politidirektoratet har lyst ut anbudskonkurranse for å evaluere om Politiets Fellestjenester og PIT har fungert etter hensikten.
Politidirektoratet har lyst ut anbudskonkurranse for å evaluere om Politiets Fellestjenester og PIT har fungert etter hensikten.

Hvorfor så hastverk, POD?

Jeg ble desto mer overrasket da jeg leste når evalueringen måtte være ferdig: 31. desember – i år (!).

Publisert

Jeg ble forundret da jeg leste Politiforum 2. september. Der stod det at etableringen av Politiets fellestjenester (PFT) og Politiets IKT-tjenester (PIT) nå skal evalueres. Politidirektoratet (POD) har satt av fire millioner kroner (eks. mva.) til evalueringen.

Det er vel og bra. Fire millioner kroner er etter mitt skjønn et betydelig beløp for et slikt evalueringsoppdrag. Prosjektrammen kan tolkes som at POD prioriterer evalueringsoppdraget og anser evalueringen som et viktig prosjekt som det ønsker å prioritere.

Derfor ble jeg desto mer overrasket da jeg leste når evalueringen måtte være ferdig: 31. desember – i år (!). Hvorfor så hastverk, POD?

Enkelt sagt er det tre betingelser som må oppfylles for å få et godt resultat i en evaluering som denne: Tilstrekkelig med tid og penger, og evaluatorene må ha relevant kompetanse.

Det hjelper ikke å sette av godt med penger om en ikke også setter av godt med tid til gjennomføringen.

Forutsatt at det ikke er noen politiske føringer som gjør at evalueringen må være ferdig innen årets slutt vil jeg råde POD til å skyve på tidspunktet for levering av sluttrapporten.

(For ordens skyld, undertegnede har ikke søkt om å få prosjektet eller har kjennskap til hvem som har gjort det). 

LES OGSÅ: Politidirektoratet vil evaluere PFT og PIT

Powered by Labrador CMS