Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Grensekontrollører ble overflødige

Bør ikke fremtidens politi ha et mangfold hvor både sivile gjøremål og politigjøremål er like viktige?

Publisert Sist oppdatert

Fire grensekontrollører er blitt berørt som følge av nedleggelse ved Moss Lufthavn Rygge (MLR). Nedleggelsen av MLR den 1. november skjer samtidig med en omorganisering i politiet. Grenserelaterte oppgaver i gamle Østfold Politidistrikt, som det fortsatt er et stort behov for, skal allikevel ikke grensekontrollører være en del av.

Alternativene som er blitt gitt er for øvrig grenserelatert på forvaltning på dagtid, noe som medfører at man forlater ATB og dermed også går betydelig ned i lønn.

Kompetansen i kontrollsammenheng både på lufthavn og territoriet, vil med et slikt alternativ ikke bli bevart. Grensekontrollfunksjonen som har vært utført av sivile i distriktet, har vært alt av kontroll innenfor land, sjø og luft, samt et tverrfaglig samarbeid.

Dette har vært både utlendingskontroll, og territorialkontroll eksemplevis på Svinesund, Ørje og MLR. På lik linje med polititjenestemenn, er grensekontrollører tildelt politimyndighet på utlendingsfeltet, til å gjennomføre grenserelaterte politioppgaver. Kan ikke en slik spesialkompetanse videreføres i en ny organisering?

Politiledere og politiansatte som er midt i en stor omorganisering, bør se det samfunnsnyttige ved å beholde og nyttiggjøre seg av en slik kompetanse i fremtiden. Bør ikke fremtidens politi ha et mangfold hvor både sivile gjøremål og politigjøremål er like viktige, så lenge politiet har disse oppgavene?

Til tross for Politidirektoratets ønske om en massiv satsning på utlendingsfeltet, har de sivile grensekontrollørene blitt ført vekk fra kontrollvirksomheten, og er foreløpig innplassert ved arrest og transportseksjonen. En stilling som arrestforvarer kan ikke regnes som likeverdig stilling.

Grensekontrollørene ble tilbudt lik stilling som grensekontrollørene ved Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL), under en kartlegging om hva alternativene kunne være. Alternativet OSL er for de som bor i Østfold lang reisevei, selv om det har blitt ett Øst politidistrikt. I etterkant er alle eventualiteter rundt kjøregodtgjørelse og lønn ikke blitt sett på i stor nok grad til at man har vurdert OSL som et reelt tilbud.

Det er fortsatt ønskelig å se på løsninger i en omstilling der hvor grensekontrollørkompetansen benyttes. Dette innebærer at arbeidsgiver i større grad må være villig til å se på arbeidstagers rettigheter og ønsker i en omstilling. En omstilling i seg selv er ofte utfordrende for begge parter.

Arrestseksjonen ble første stoppested for fire grensekontrollører. Man innehar fortsatt stilling som grensekontrollør, den skal som alle andre stillinger drøftes/forhandles i løpet av 2017. Det jobbes fortsatt for å få sivile flygninger på Rygge. I mellomtiden bør man ta vare på kompetanse og ikke minst ansatte som ønsker å jobbe med grensefeltet.

Grensekontrollører har blitt brukt til opplæring av nyansatte politibetjenter som skal jobbe med grensefeltet, men i dag er de som har bedrevet denne opplæringen overflødige.

Grensefeltet er et fagområde i politiet som mange andre fagområder. For sivile grensekontrollører er ikke grense et fagområde på lik linje. En sivil ansatt i en slik spesialiststilling, fører til at kompetansen blir innenfor området, gjerne over flere år, så lenge stillingen opprettholdes. Er det ikke ønskelig å videreføre denne kompetansen i grensefylket Østfold hvor vi har landets største grenseovergang?

Motiverte grensekontrollører som brenner for sitt fagfelt – hvem er tjent med at kompetansen deres ikke blir benyttet?