PHS nedprioriterer etterforskning

Kutter ned på undervisningstimene i etterforskningsfaget, skriver oppgitte PHS-lærere.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum har den siste tiden hatt flere innlegg og artikler som omhandler etterforskning. Det har også vært oppslag vedrørende samme tema i andre media; fra generalister, politispesialister, forsvarere osv. Politikere og ikke minst Riksadvokaten ønsker at etterforskning og etterforskningsfaget må komme «høyere opp på politiets dagsorden». Politikere og Riksadvokaten med flere ønsker at etterforskningen skal være av høy kvalitet, nøytral, objektiv, redelig, grundig og vise notoritet. Vi er enige – dette er viktige stikkord som enhver polititjenesteperson skal ha med seg i sin jobbutførelse. Etter endt treårig bachelorutdanning på Politihøgskolen blir man en generalist. Manskal kunne «mye om alt».

Studieåret 2014-2015 hadde B1-studentene 11 undervisningstimer per studiepoeng, totalt 66 undervisningstimer. Men i begynnelsen av 2015 kom beskjeden atledelsen ved PHS bestemte å kutte undervisningen radikalt i flere fag, også i REL.

Kuttet i REL-faget for 2015-2016 er «kun» én time per studiepoeng, totalt 6 timer. I år er faget første studieår på 6 studiepoeng, totalt 60 undervisningstimer pr år. Studieåret 2016-2017 skal det kuttes ytterligere «kun» to timer pr. studiepoeng. I løpet av to år blir det totale kuttet 3 timer per studiepoeng. Det betyr at førsteårsstudenter som begynner sin grunnutdanning i 2016, vil få 18 timer færre undervisningstimer i REL10 i sin utdanning, sammenlignet med B1 i 2014-2015. Pensumet skal være det samme. Hvem vil ta ansvaret for hvilke temaer som skal kuttes? Hva skal det underervises mindre i?

I 2014-2015 hadde B1-studentene tre arbeidskrav som måtte være godkjent for å melde seg opp til fem timers skriftlig eksamen. Arbeidskravene var å skrive to ulike anmeldelser (mottatt og avgitt) basert på ulike caser, samt en egenrapport (gruppearbeid). Med unntak av det siste ble arbeidskravene levert individuelt, og rettet med grundige tilbakemeldinger til hver student. Tilbakemeldingene fra dem var at de lærte mye av dette. Ledelsen ved PHS har også her foretatt kutt. Det er slik vi vurderer det ikke avsatt tilstrekkelig ressurser til rettearbeid. Arbeidskravene vil ikke bli rettet like grundig. Det betyr at studentene ikke får tilbakemelding på sine arbeidskrav. Det er ønske om mer tilbakemelding på utført skriftlig arbeid også i «ytre etat».

Vi som underviser i faget ved samtlige studiesteder har kuttet fra tre til to arbeidskrav for årets studenter. Ledelsen gir nå en halvtime til retting pr arbeidskrav. Dette gjelder kun inneværende studieår. I fjor var ressursen én og en halv time. Alle bør forstå at denne nedskjæringen går utover kvalitet, objektivitet og nøytralitetsprinsippene som Riksadvokaten, POD, politikerne og ledelsen ved PHS snakker om.

Tidligere var undervisningen i REL obligatorisk på PHS. Samtlige studenter måtte møte til timene, hvis ikke risikerte de å stå uten vitnemål. I dag er den ikke obligatorisk, studentene velger om de ønsker å møte til timeplanlagt undervisning. REL10-faget er ikke bare basert på teori, deler av undervisningen består av praktisk trening. Begge deler er nødvendig for å få en stødig grunnmur for videre arbeid. Det er viktig å være til stede.

Igjen blir etterforskning nedprioritert på det nivå der grunnmuren bygges. Hvordan kan vi «bygge et hus når grunnmuren er svak»? Før eller siden vil huset kollapse. Dette er ingen tjent med, uavhengig av hvilken side man befinner seg på.

Ledelsen ved PHS, POD og politikere stiller opp i media og presiserer at etterforskningsfaget skal styrkes. For oss er dette tomme ord uten noe mening. Motivet for kutt er reduksjon i tildelte midler til PHS, men da kan ikke PHS, POD eller politikerne si at etterforskningsfaget styrkes. Etterforskningsfeltet sliter allerede med dårlig rekruttering. Bidrar kuttet til økt interesse og rekruttering til faget?

Hva mener egentlig ledelsen ved PHS, POD og politikerne om hvordan etterforskningen skal styrkes, når selve «grunnmuren» i realiteten svekkes?

Hva tenker Riksadvokaten om de ovenfor nevnte kuttene, og hva vil han gjøre?

Hvordan kan etterforskningen inneha de nevnte prinsippene når studentene ikke får nødvendig opplæring fra starten i utdanningen?

Vi savner klare svar fra ledelsen i PHS, POD, Riksadvokaten og politikere. Rettssikkerheten slår sprekker hvis ikke noe gjøres snarest.

Powered by Labrador CMS