Feil å beslaglegge politi­folks fører­kort etter ulykke ved utrykningskjøring

Publisert

Jeg er kjøreinstruktør i utrykningskjøring, og har lenge forundret meg over «en praksis» at en politimanns førerkort blir vurdert beslaglagt/blir beslaglagt når det har skjedd en ulykke i forbindelse med utrykningskjøring.

Hvorfor beslaglegges ikke kun kompetansebeviset? Ulykken har skjedd som en følge av utrykningskjøring. Da er det sjåførens utrykningskompetanse det må stilles spørsmål ved, ikke om vedkommende fyller vilkåret for å inneha førerkort.

Hvis det viser seg at det var utrykningskompetansen som var årsaken til uhellet, burde tjenestemannen bli pålagt full ny prøve i utrykningskjøring før kompetansebeviset tilbakeleveres.

Hvis trafikkulykken for polititjenestemannen skjer under normalkjøring utenfor utrykning, skal saken selvsagt bli vurdert som for alle andre bilførere med tanke på førerkortbeslag. Dette må gjelde alle utrykningssjåfører også innen brann og ambulanse.

Påtalemyndigheten bør i stedet for førerkortbeslag pålegge sjåføren å avlegge en ny utrykningsprøve, og inndra kompetansebeviset for utrykningskjøring hvis vedkommende var skyld i ulykken. Politiet som arbeidsgiver bør kunne gjøre det samme med mindre uhell der føreren har en åpenbar skyld.

Jeg savner en vurdering rundt dette. Mitt inntrykk er at politijuristene ikke er i nærheten av å vurdere denne problemstillingen. Det burde de gjøre.

Påtale­myndigheten bør i stedet for førerkort­beslag pålegge sjåføren å avlegge en ny utryknings­prøve

Jeg føler at vi utrykningssjåfører i politiet blir «straffet» hardere enn fortjent, og gjør meg tanker om hvorfor vi skal ta den forhøyede risiko som utrykningskjøring er, når det kan gå ut over våre private behov med tanke på kjøring til barnehage, butikk og jobb. Er det utrykningskjøringen som var problemet, er det den kompetansen som må vurderes. Ikke selve retten til å føre bil.

Vi ser jevnlig sitert i avisen at når polititjenestemenn er involvert i ulykker under utrykningskjøring, at polititjenestepersonen som kjørte bilen fikk førerkortet midlertidig beslaglagt. Og at det er rutinemessig at dette skjer.

Det må det bli slutt på.