Politifolk bør føre en sivilisert nettdebatt, mener forfatteren av innlegget.
Politifolk bør føre en sivilisert nettdebatt, mener forfatteren av innlegget.

Politikolleger med netthetsing: Hva ønsker dere å oppnå?

– Mine kolleger skriver så mye stygt om andre kolleger som har et annet syn.

Publisert

I en stund nå har jeg vært en solid leser av alt som handler om forslag til endring av landets ruspolitikk. En ruspolitikk jeg kjenner godt og som er under enhver kritikk, og jeg ser at modige politikere på Stortinget går sammen og foreslår relativt store endringer.

Jeg ser også at mange politifolk ønsker endring og har etablert LEAP. Jeg har blitt med LEAP. Det er så mange som dør hvert år av narkotika her til lands, at det gjør det maktpåliggende å endre ruspolitikken. Noe skulle ha vært gjort med dette for mange år siden.

I denne debatten, særlig på Facebook, skrives det av mine kolleger så mye stygt om andre kolleger som har et annet syn, at jeg greier ikke å bli med i debatten der. Det er for meg ubegripelig å forstå hva denne netthetsingen har som siktemål. Hva ønsker de kollegene mine som karakteriserer andre med svært stygge ordelag, kolleger som meg, som melder seg inn i LEAP?

Hva ønsker dere kolleger med dette? Har dere en tanke om at vi skal slutte å gå for endring? Ønsker dere med denne hetsingen å være slemme mot kolleger som har samme mening som meg? Vil dere ikke ha debatt om en ruspolitikk som ikke fungerer? Hva vil dere?

Alle vet jo at politiet i dag ikke har ressurser til å jobbe med forebyggende. De i etaten som har vært med en stund sier jo det: Det har aldri vært så lite forebygging, politiet er usynlig i skolen. La helseetaten ta over dette, de har ressurser til forebygging, kompetanse har de også. Grov narkotika virksomhet som vi kjenner gjennom all tid, skal selvsagt høre inn under justisvesenet.