PF-LEDEREN HAR ORDET

Klar, ferdig, høst!

Vi går inn i en høst som på mange områder vil ha stor betydning for Politiets Fellesforbunds medlemmers lønns- og arbeidsvilkår på både kort og lang sikt.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Selv om mange fortsatt nyter sensommeren, er det ikke fritt for at høstens mange utfordringer har begynt å kverne i hodet på mange medlemmer og tillitsvalgte.

Vi går inn i en høst som på mange områder vil ha stor betydning for våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår på både kort og lang sikt.

Vi starter arbeidet med særaldersgrenser i staten; hvem skal ha, på hvilket nivå skal de ligge og hva ligger i økonomien. Selv om dette er et arbeid som skal pågå også utover neste år, er det nå i høst partene setter seg ned for å legge en plan og starte med sine inngangsverdier.

Det er UNIO som forhandler på vegne av Politiets Fellesforbund, men vi er med og skal følge dette med argusøyne på vegne av våre medlemmer.

En ny hovedtariffavtale er på plass. Med nytt lønnssystem er A-tabellen og lønnsrammer borte, lønn oppgis nå i kroner og vi har fått lønnsstiger. Hele rammen for oppgjøret skal forhandles lokalt, på forhandlingsstedet som er oss sentralt og Politidirektoratet, og så er det mulighet for videre delegering.

Vår viktigste særavtale er Arbeidstidsbestemmelsene (ATB). Denne avtalen løper for ett år av gangen hvis ingen av partene sier den opp. Hvis vi skal reforhandle, så må dette varsles om innen utgangen av 30. september 2022.

Innen utgangen av året skal en ny hovedavtale i staten på plass, der det å beholde medbestemmelsen på minst samme nivå som i dag har avgjørende betydning for innflytelse og påvirkning.

Legg til en evaluering av Politidirektoratet, å få på plass et varslingsombud for etaten, og mange flere oppgaver, så er det ingen tvil om at dette blir en krevende og spennende høst.

Dette er jobben vår, vi ønsker å lykkes og det skal vi.

Jeg gleder meg, og det vet jeg mange andre tillitsvalgte også gjør. Dette er jobben vår, vi ønsker å lykkes og det skal vi.

For å lykkes er samhandling med arbeidsgiver avgjørende. Samhandling betyr ikke alltid å være enige, men konstruktive. Jeg har ingen problemer med å være konstruktiv dersom også motparten er det.

Der det er vilje, finnes det muligheter, men det gjelder begge veier.

Samhandling med politikere er også avgjørende. De har muligheter til å prioritere, følge opp og legge press når det trengs. Derfor var årets Arendalsuke en stor opptur.

Vår egen debatt, om underdimensjonering av norsk politi når kriser er den nye hverdagen, ble god. Unios debatt om vold og trusler i arbeidslivet, ga oss en god mulighet til å fortelle om våre medlemmers hverdag. Om frykten, forhåndsreglene, opplevelsene og det faktum at et angrep på den enkelte politiansatte er et angrep på en etat og samfunnsviktig oppgave.

Mulige tiltak etaten trenger ble debattert, som også trenger politisk drahjelp – spesielt med tanke på identitetsskjerming.

Over 99 prosent av de politiutdannede velger å være medlem i Politiets Fellesforbund. Det er nå vi skal vise at de har gjort et klokt valg.

Som sagt – jeg gleder meg til høsten. Det er nå vi skal vise hvorfor det lønner seg å være organisert. Over 99 prosent av de politiutdannede velger å være medlem i Politiets Fellesforbund. Det er nå vi skal vise at de har gjort et klokt valg.

Du som medlem skal fortsette jobben med å bidra i en av verdens beste politietater, så skal vi jobbe for å være de beste tillitsvalgte.

Og med det sier jeg KLAR, FERDIG, HØST!

Powered by Labrador CMS