FÅR FORETAKSSTRAFF: Cecilie Lilaas-Skari, assisterende sjef i Politiets Utlendingsenhet, sier de anerkjenner at de har et objektivt straffansvar og art de aksepterer boten. Bildet viser en annen uttransport, i en annen sammenheng.

PU ilagt foretaksstraff: Mann ble uttransportert med igjentapet hjelm og ørepropper

- Vi tar avstand fra behandlingen som er utvist overfor utlendingen, sier Cecilie Lilaas-Skari, assisterende sjef i PU.

Publisert

Spesialenheten har ilagt Politiets utlendingsenhet (PU) foretaksstraff på 100.000 kroner etter at en person som skulle sendes ut av landet ble iført en igjentapet hjelm og ørepropper, for å redusere sanseinntrykkene hans. 

Det var Politiets Utlendingsenhet som selv meldte fra til Spesialenheten om at det kunne ha vært brukt maktmidler som det ikke var hjemmel for, under en uttransport til Somalia i september 2017. 

- Vi tar avstand fra behandlingen som er utvist overfor utlendingen. Det var vi selv som underrettet Spesialenheten om dette da vi ble gjort kjent med det, for etter vårt syn var det brudd på retningslinjene for uttransport, sier Cecilie Lilaas-Skari, assisterende sjef i PU, til Politiforum. 

BRUDD PÅ RETNINGSLINJENE: Cecilie Lilaas-Skari, assisterende sjef i Politiets Utlendingsenhet.

LES OGSÅ: PU anmeldte transportledsagere, 
men ble selv ilagt foretaksstraff

Krass kritikk

Ifølge uttalelsen fra Spesialenheten, som er publisert på deres nettsider onsdag, var hjelmen tapet med gaffatape. Tapen dekket åpningen over ørene, visiret og åpningen under visiret, med unntak av et felt med luftehull. 

Personen fikk også satt på et håndjernsbasert beltesystem, såkalt bodycuff, før han ble tatt ut av sikkerhetscellen. 

Bakgrunnen for dette var at de hadde forsøkt å uttransportere personen to ganger tidligere, men at personen hadde satt seg så kraftig til motverge på vei inn i flyet, at uttransportene måtte avbrytes. Formålet med den igjentapede hjelmen og øreproppene skal ha vært å gjøre personen desorientert. Hjelmen ble tatt av etter takeoff. 

Spesialenheten skriver at «Det er lagt til grunn at tiltakene hadde den tilsiktede virkning/ og at personen forholdt seg rolig og at uttransporten ble gjennomført som planlagt». 

Spesialenheten gir krass kritikk til ledelsen i Politiets Utlendingenhet for å ikke ha sikret at tjenesten ble utført i samsvar med loven og retningslinjene. 

«Spesialenheten mener det er kritikkverdig at det har utviklet seg en metodebru på siden av foreliggende regelverk uten ledelsens viten. Det er overordnedes ansvar å ha kunnskap om hvilke utfordringer de ansatte møter ved utførelsen av tjenesten og å føre kontroll med hvilke metoder som brukes av de ansatte i oppdragsløsningen», skriver de videre. 

Henlagt på bevisets stilling

Spesialenheten mener under tvil at de fire tjenestepersonene som stod for uttransporten ikke har opptrådt grovt uaktsomt. Det begrunner de med at hjelmen ble utlevert til tjenestepersonene fra materiallageret i Politiets Utlendingsenhet, at den også tidligere er brukt under uttransporter, og at tjenestepersonene følte et press for å gjennomføre uttransporter på en rimeligst måte. 

Personens helsetilstand ble også kontrollert underveis. Tjenestepersonene overvåket hans vitale tegn og målte pust, puls og blodtrykk regelmessig. 

Saken mot tjenestepersonene ble henlagt etter bevisets stilling, mens Spesialenheten ga Politiets Utlendingsenhet en foretaksstraff i form av en bot på 100.000 kroner. 

Cecilie Lilaas-Skari, assisterende sjef i PU, sier de kommer til å akseptere forelegget. 

- PU har valgt å vedta forelegget, for vi anerkjenner at vi har et objektivt straffansvar for våre medarbeidere. Nå vil vi gå gjennom våre rutiner og retningslinjer for å i større grad fange opp brudd på regelverket for bruk av maktmidler, sier Lilaas-Skari. 

- Vi registrerer at Spesialenheten sier at det er flere som har begått feil i forbindelse med denne uttransporten. Vi følger opp saken bredt internt hos oss, og både når det gjelder tjenestemennene og for å unngå at dette skal skje igjen, sier hun. 

Lilaas-Skari legger til at PU har satt i gang en revisjon av instruksen for uttransport, og at opplæringen de har for uttransport skal spisses enda mer. 

- Uregulert praksis

På tidspunktet for uttransporten var den eneste regulerte bruken av hjelm på personer i PUs varetekt, å bruke beskyttelseshjelm for å hindre at personen skadet seg selv. 

I sin vurdering skriver Spesialenheten at de har lagt til grunn at «det har vært en åpen og uregulert praksis for bruk av beskyttelseshjelm under uttransport for å hindre utlendingen i å skade seg selv eller andre. Etterforskingen viser at hjelm også har vært brukt for å hindre spytting og biting/ og at hjelmer har blitt tapet for å unngå bråk og for å hindre utlendingen i å se og høre». 

- Har det vært kultur for å bruke hjelm med igjentapet visir og ørepropper, uten at det har vært hjemmel for det? 

- Ledelsen i PU er ikke kjent med det. Vi registrerer at Spesialenheten gjennom sine undersøkelser sier at det kan ha forekommet hendelser også tidligere. Men det er ikke noe ledelsen er kjent med, sier Lilaas-Skari. 

Hun legger til at regelverket er tydelig på hva som er tillatt. 

- Vi mener vi har et godt regelverk og instruks for hva som er tillatt maktbruk. Det er ikke åpent for den typen maktbruk som det har vært i denne saken. Derfor vil vi se på om retningslinjene vi har kan bli enda tydeligere, sier hun. 

Powered by Labrador CMS