TO STEMMER: Bård Dyrdal (til venstre) og Jan Erik Bresil svarer på spørsmål knyttet til Politiforums cannabis-reportasje fra Colorado, USA.

To sider av debatten

Politiforum reiste over dammen for å lære om Colorados erfaringer med legalisering – og spurte Jan Erik Bresil, leder av Norsk Narkotikapolitiforening, og Bård Dyrdal, leder av LEAP Scandinavia, hva de tenker om det politiet i delstaten forteller.

Publisert

I forbindelse med Politiforums reportasje fra Colorado om legalisering av cannabis stilte vi følgende spørsmål til Jan Erik Bresil, leder av Norsk Narkotikapolitiforening, og Bård Dyrdal, leder av LEAP Scandinavia: 

DETTE ER SAKEN: Slik ser forsiden av Politiforum ut i desember.

1. Colorado legaliserte rekreasjonell cannabis i 2012, noe myndighetene mente ville fjerne det illegale markedet og frigi politiressurser til annen kriminalitet. I dag sier politiet i delstaten at dette har slått helt feil. Det illegale markedet eksisterer fortsatt, og politiet erfarer nå mer organisert kriminalitet knyttet til cannabis enn tidligere. Politiet knytter også høyere trafikkdødelighet og en økning i voldskriminalitet til legaliseringen. Hva er din kommentar til dette?

Bresil: Slike påstander brukes av legaliseringsbevegelsen for å fremme sitt syn, og det vi ser, er at det har slått feil der man har forsøkt seg på legalisering i større eller mindre grad. Nederland er en av de største transportsentralene for organisert kriminalitet. Meksikanske kartell har flyttet produksjonen av cannabis forbi grensekontrollen – til for eksempel Colorado – hvor de skjuler seg i det grå markedet. Smuglerrutene brukes nå til opiater som hvert år dreper mange i USA.

Det er en feilslutning å tro at hvis man reduserer det svarte markedet med 20 prosent, slik som i Canada, sparer justissektoren 20 prosent ressurser. Dette fører kun til et grått marked hvor det er svært komplisert å bekjempe organisert kriminalitet og forebygge overfor barn og unge. At mer rusbruk og rusatferd fører til mer kriminalitet, er bare logisk.

Norsk Narkotikapolitiforening har vært på to studieturer til Colorado, og jeg har selv vært der borte. Vi har møtt politi på lokalt og føderalt nivå, helsepersonell, aktivister, lærere og politikere. Den virkelighetsbeskrivelsen Politiforum har fått, er den samme vi har fått og sett med egne øyne.

Dyrdal: De har nok helt rett. Den grove kriminaliteten som er knyttet til produksjon og distribusjon, har økt. Colorado åpnet for voldsom hjemmeproduksjon for hvem som helst. Og ved å være omgitt av stater hvor cannabis er forbudt, må de ha skjønt at det ville bli lukrativt også å produsere ulovlig cannabis, for deretter å distribuere det ut av staten. Hvis de ikke tenkte den tanken, overrasker det meg.

Dette må vi jo aldri finne på å gjøre i Norge – å la det være fritt frem for hjemmedyrking på den måten. Da vil vi få akkurat de samme problemene. Hvis legalisering skulle skje i Norge – uten at de andre skandinaviske landene går samme vei – er det også kjempeviktig å finne en løsning slik at vi ikke blir en slags kanal for kjøp av cannabis. Så det er ikke sikkert det er riktig for Norge å kjøre et sololøp her.

Jeg forstår altså hvorfor Colorado har fått problemer, og de feilene må vi lære av. Nå er det heller ikke sånn at jeg går rundt og er så veldig opptatt av legalisering. Jeg er først og fremst opptatt av å få en avkriminalisering i havn – og at den skjer på en trygg og fornuftig måte. Det er det viktigste nå, selv om det finnes andre og bedre løsninger enn forbudet. For det fremstår som helt klart at den ruspolitikken vi har i dag, fungerer relativt dårlig.

2. Er du redd for at norsk politi vil oppleve lignende konsekvenser dersom cannabis blir legalisert eller avkriminalisert her til lands?

Bresil: Jeg er overbevist om at en slik politikk vil føre til de samme konsekvensene i Norge. Vi
skal ikke lenger enn til Sverige for å se de store konsekvensene det får hvis organisert kriminalitet får vokse frem. Vi vil i en slik setting måtte flytte forebyggende ressurser over til å etterforske drap og andre reaktive saker som den organiserte kriminaliteten fører med seg. 

Dyrdal: Hvis vi gjør det på den amerikanske måten, er jeg redd for det, ja. Vi er nødt til å holde kontroll på hele leddet. Samtidig, hvis du spør norsk politi, og også amerikansk politi, vil de ofte si at alt var så mye bedre i gamle dager. Politiet lever jo av å fortelle hvor forferdelig ting er. I tillegg er politiet veldig opptatt av å iverksette tiltak, men ikke like opptatt av hvorvidt tiltakene har noen effekt. Vi undersøker sjelden om det vi gjør faktisk fungerer.

Jeg tror effekten av avkriminalisering vil bli at politiet kan jobbe på en annerledes og bedre måte. Og en eventuell legalisering vil føre til at inntjeningen til de som driver med ulovlig salg på gateplan, blir mindre. For de fleste vil da kjøpe lovlig. Ja, enkelte er kanskje ikke så interesserte i å betale skatt. Men mange har et rimelig moderat forbruk – og man kan for eksempel gjøre det slik at når man røyker lite, betaler man lite skatt, og når mengden øker, må man betale mer skatt. Folk som ønsker å bruke cannabis, vil kunne gå til en lovlig kilde, i stedet for å gå til en «shady» bruker. De vil kunne føle seg trygge på hva de får, og de slipper å støtte en kriminell industri.

3. Politiet i Colorado forteller at THC-innholdet i cannabisen har økt drastisk. Hvor viktig er dette poenget i en norsk legaliseringsdebatt?

Bresil: Det at THC-nivået i stater som har legalisert har eksplodert, er et viktig poeng. Legaliseringsbevegelsen hevder at kontrollert salg vil føre til at man får kontroll på dette. På noen tiår har nye dyrkingsmåter og så videre ført til at styrkegraden på cannabis har økt fra under 10 prosent til 20-30 prosent i Vest-Europa. I Colorado har det på noen få år med legalisering vokst frem nye produkter med opp til 95 prosent THC. Dette ligger i stoffenes natur og hva brukerne ønsker.

Politikeres forsøk på å forebygge gjennom å sette styrkebegrensninger, har strandet på at slike begrensninger vil øke det svarte markedet ytterligere. I Norge forebygger vi rusrelaterte skader gjennom å regulere tilgjengelighet og pris på for eksempel alkohol. Dette er faktorer vi vet er viktige for å redusere bruk. Hvis vi gjør det samme med cannabis, vil det svarte markedet være der for å tilby sterkere varer døgnet rundt – og til halv pris. En slik normalisering vil også føre til at flere unge oppfatter det som ufarlig og prøver. 

Dyrdal: Grunnen til at man ikke vil regulere styrkegraden strengere i Colorado, er at man vil
konkurrere med det illegale markedet. De kriminelle er mest opptatt av å tjene pengene sine, og det blir vanskelig å spørre om de kan slutte å selge cannabis med THC-nivå på 20 prosent og heller gå ned til 5 prosent. For dem er økt styrkegrad med på å redusere distribusjonskostnadene.

Om man ønsker å gjøre noe med dette, må staten regulere omsetningen – på en måte som tar hensyn til folkehelsen. Man kan for eksempel lage regler hvor det er ulik aldersgrense for ulik styrkegrad. De fleste vil jo ikke ha de råsterke produktene. De vil ha noe som er behagelig, ikke noe de blir ordentlig dårlig av. Det er så klart en bekymringsverdig utvikling med høyere styrkegrad, men forbudet har ingen beskyttende effekt på det.

4. Politiet i Colorado advarer Norge mot å legalisere cannabis. Bør vi lytte til dem?

Bresil: Vi har nå sett hvordan det har gått i de landene som har forsøkt dette. Disse landene slet også med omfattende narkotikabruk i befolkningen før de forsøkte å legalisere. Konsekvensene i Norge vil derfor kunne bli enda større, og vi bør absolutt lytte til politiet i Colorado. Vi må finne vår egen politikk hvor vi gir helsehjelp til dem som er avhengige, samtidig som vi ikke normaliserer narkotikabruk overfor barn og unge – slik at flere prøver
og får problemer på sikt. 

Dyrdal: Der borte har mye av målet med legaliseringen vært å tjene penger. Det vil aldri være målet i Norge. Målet vil være å ta pengene bort fra de kriminelle og redusere skader av og utgifter med forbudet. Vil skal lytte til de erfaringene de har gjort seg – og det blir i så fall viktig med sterk kontroll av produksjonsleddet. Legalisering er ingen hast, og det kommer nok ikke til å skje på lenge. Men hvis det skjer, er det viktig at det gjøres på en klok måte.

LES OGSÅ: Legalisering er ikke veien å gå

Powered by Labrador CMS