Denne boken dekker samlet sett både de praktiske og de rettslige sidene av ID-arbeid i utlendingsforvaltningen, ifølge Bjørn Vandvik.

Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen

Nasjonalt ID-senter (NID) har sammen med advokat Vegard Bø Bahus har skrevet en bok om identitetsarbeid. Bokens formål er å bidra til juridisk og praktisk innsikt for de som arbeider med identitetskontroll, men bør være av interesse for alle i politiet som arbeider med personkontroll.

Publisert Sist oppdatert

Første del av boken er laget av NID, omhandler identitetsarbeid i praksis og er et av deres tiltak for å heve spisskompetanse på identitetsarbeid. Andre del tar for seg jussen knyttet til den praktiske identitetskontrollen og går gjennom de to sentrale lovene på området; utlendingsloven og statsborgerloven.

Videre er det kapitler om grensekontroll og identitetsdokumenter sanksjoner og tvangsmidler og internasjonalkonvensjoner. Avslutningsvis har boken en god oversikt over de fleste begreper man kommer over i identitetsarbeid, godt stikkordregister og oversikt over relevante lover og konvensjoner.

"Her utfordres man på å være smart, og ha en plan i personkontrollen."

Jeg har lyst til å gi skryt til NID og Bahus for å ha laget en bok som samlet dekker både de praktiske og rettslige sidene av identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen. Fortsatt er det stort potensiale i vår etat for å heve den generelle identitetskompetansen.

Boken er lettlest, oversiktlig og bør ha interesse for operative mannskaper, etterforskere, ansatte ved utlendingsseksjonene, passkontorene med flere. Særlig bør kapitelet om sikkerhetselementer og taktisk personkontroll være noe alle har lest. Det er etter mitt skjønn bra å fremheve at selv om man kanskje ikke er så god på tekniske detaljer i identitetsdokumenter så kan god taktisk tilnærming være mer effektiv når det gjelder å avdekke falsk identitet eller ikke minst etablere en inngang for videre oppfølging.

Fakta:

Tittel: Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen

Forfattere: Vegard Bø Bahus og Nasjonalt ID-senter

Forlag: Vett og viten forlag

Antall sider: 191

Powered by Labrador CMS