Ledige stillinger i Oslo skal stå vakante, ledige, i flere måneder.
Ledige stillinger i Oslo skal stå vakante, ledige, i flere måneder.

Hvis en stilling blir ledig i Oslo politidistrikt, MÅ den stå ledig i fire måneder før noen blir ansatt

Innfører sparetiltak etter merforbruk i fjor.

Publisert

Oslo politidistrikt må spare penger. Derfor har de bestemt at stillinger som blir ledige, skal stå ledige i fire måneder før de fylles av andre. Slik vil distriktet spare lønnsmidler.

– I gjennomsnitt tar det tre måneder å få på plass en ny medarbeider ved turn-over, men vi vedtok på starten av året å utvide det med én måned ekstra. Det har vi beregnet kan spare oss for 15-20 millioner kroner, noe som gir oss økt handlingsrom uten at det blir for merkbart ute i linja, sier visepolitimester Bjørn Vandvik.

I en melding ledelsen i distriktet har sendt ut på intranettet Kilden, skriver de at dette også skal gjelde sykefravær, og at driftsenhetene bør vurdere å kunne slippe medarbeidere før oppsigelsesfristenes utløp.

Alternativet var etter det Politiforum forstår, å ta ned antall årsverk.

– Det er et mål å styrke bemanningen og vi gjør også andre grep for å hente inn merforbruket. Tiltaket berører bemanningsnivået i liten grad samtidig som vi kan redusere utgiftene noe. Det gir dessuten forutsigbart for lederne å vite at de har samme bemanning men at de altså må la ledig stilling stå tom en måned ekstra,  sier Vandvik.

Stort merforbruk

Bakgrunnen for avgjørelsen er at Oslo politidistrikt i 2017 hadde et stort merforbruk.

Visepolitimester i Oslo, Bjørn Vandvik.
Visepolitimester i Oslo, Bjørn Vandvik.

– Det må vi dekke opp for i år. Merforbruket var på rundt 35 millioner kroner og det er ikke en kostnadsutvikling vi kan ha over tid. Vi ønsker å gå i balanse i 2018, sier Vandvik.

Distriktet har også lagt bindinger på muligheten for å gjøre administrative ansettelser for å fylle tomrom etter medarbeidere som slutter.

– Så skal det sies at dette ble bestemt på starten av året, da vi ikke kjente til hva som ville stå i disponeringsskrivet fra Politidirektoratet. Derfor er dette en midlertidig føring. Når vi nå kjenner tildelingene vi har fått, vil vi se på om vi etter hvert kan oppheve føringen. Vi er i gang med å sette sammen budsjettet og fordelingene for 2018 og vi må avvente ferdig behandling av dette før vi kan være mer konkrete om saken.

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS