Lensmann Bjørn Tore Grutle
Lensmann Bjørn Tore Grutle

Beredskapsvakt – kortreist og offensiv politiressurs når akutte hendelser oppstår

Fremdeles opplever vi at mange innen vår egen etat betrakter denne beredskapsordningen som en reserveløsning, skriver lensmann i Tynset Bjørn Tore Grutle.

Publisert

I 2013 fikk endelig en av politi- og lensmannsetatens beredskapsordninger et begrepsmessig løft ved at «reservetjeneste» ble endret til «beredskapsvakt». For meg, og kanskje andre av oss som tjenestegjør et stykke unna bynære strøk, ble det en opplevelse av at tiden på reservebenken nå var over, og vi var klare til innsats med en fullverdig og god beredskapsordning.
Men akk, fem år etter lever reservetjenestebegrepet fremdeles i beste velgående i systemet for turnus, tjenestelister og arbeidstid (TTA), i diverse skriv og instrukser og også på folkemunne. Det er tydeligvis vanskelig å erstatte begrepet «reservetjeneste» med den mer fremoverlente «beredskapsvakt».
Fremdeles opplever vi at mange innen vår egen etat betrakter denne beredskapsordningen som en reserveløsning, der mannskapene stort sett ligger og sover og ikke utfører proaktiv og godt politiarbeid. Siste opplevelse av denne feilslutningen fikk vi nå da Politihøgskolen skulle fordele et redusert antall politistudenter ut på praksisplasser. Da ville man helst unngå tjenestesteder med «beredskapsvakt».
Jeg kjenner at jeg blir irritert. For hva er virkeligheten? Beredskapsvakt er en god måte å redusere ulempen med lange avstander/lang utrykningsvei til et minimum. Vi får ikke endret geografien, men vi kan redusere ulempene mest mulig. Patruljer på beredskapsvakt jobber mye proaktivt ute, både dag, kveld og helg, men for å beholde en mest mulig kortreist politiberedskap mellom de aktive settene, har mannskapene nødvendig våpen og utstyr med hjem og rykker ut på kort varsel når det er behov for det.
De er alltid tilgjengelige og er det virkelig akutt hendelse er det ingen som spør om utrykningsterskel. Det er mange steder i vårt langstrakte land som uten beredskapsvakt ikke har nok tjenestemenn og kvinner til å ha kortreist beredskap 24/7. Publikum og våre samarbeidende blålysaktører fortjener slik politiberedskap og da bør man rose og verdsette de stedene og de mannskapene som bidrar til dette. Vi er stolte av å ha kortest mulig responstid i et vidstrakt geografisk område. Dette er en politivirkelighet som også politistudenter har godt av å oppleve.