VEISKILLE: Politireformen fører politiet ut på ville veier, skriver artikkelforfatteren.
VEISKILLE: Politireformen fører politiet ut på ville veier, skriver artikkelforfatteren.

Nok er nok nå!

Som politiansatt, hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt og ikke minst som kollega, føler jeg at det også er min plikt å si ifra om at denne politireformen fører oss på ville veier.

Publisert

4500 ansatte i politiet tar ikke feil, og rapporten som ble fremlagt av to forskere i går stemmer med virkeligheten.

Jeg ser det, føler der og kjenner det i langt inn hjerterota hver eneste dag. Vi har fått en etat, som i sin egen og politikernes iver etter å reformere og sentralisere, ser ut til å ha glemt sine viktige ressurser, nemlig menneskene som jobber der og folket de er satt til å tjene.

Derfor: Nok er nok nå. For vi kan ikke ha det slik at:

...vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform. Det er i beste fall villedende. For å selge et produkt så er første forutsetning at du tror på det selv. Hvis ikke blir du avslørt.

Bjørn Druglimo, hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt.
Bjørn Druglimo, hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt.

La oss derfor døpe den om til det den egentlig er, nemlig en «Beredskaps- og kompetansereform». Nå forutsetter imidlertid det en tilstrekkelig finansiering fra politikernes side, noe som absolutt ikke er tilfellet i dag. Inntil det skjer, så foreslår jeg at vi kaller det bare for en «reform».

...politikerne beslutter en politireform, men ikke tilfører tilstrekkelige økonomiske midler. Det kan ikke være slik at politidirektører, politimestere og administrasjonssjefer skal måtte be på sine knær om nok penger for å gjennomføre denne reformen. Enten så tilfører landets regjering og storting nok midler til politiet slik at denne reformen kan gjennomføres på en god måte eller så kan hele opplegget skrinlegges.

Det er rett og slett skammelig å se at politidistriktene våre tvinges til å måtte nedbemanne når realiteten er at vi trenger mange flere ansatte.

...våre ansatte i politiet skal bli syke av å gå på jobb. Ikke bare fordi de har for mye å gjøre, men også på grunn av alt det de ikke får gjort. Det være seg ansatte i alle ledd i organisasjonen. Dette er mennesker som i utgangspunktet er veldig stolte av jobben sin, og som ønsker å utgjøre en forskjell. For deg, meg og samfunnet som helhet.

Nå er jeg imidlertid redd for at yrkesstoltheten vår er i ferd med å svinne hen, hvis ikke drastiske tiltak iverksette umiddelbart. Kjære politikere! Når de ansatte selv sier at beredskapen, etterforskningskvaliteten og den generelle nærheten til publikum er kraftig svekket, ja, da er mitt budskap til dere: «HØR, HØR, HØR!»

...publikum ikke får den hjelpen de trenger. Vi er nemlig her for dem. Saker skal etterforskes, og rettsikkerheten skal ivaretas både for dem som er utsatt for hendelser og for dem som utøver dem. Alle skal vite at de får den hjelpen de trenger, selv om det i straffesakskjeden foretas en prioritering.

Publikum skal også få tak i politiet, uansett om det er fysisk eller på telefon. Det må ikke bli slik at publikum gir opp å få svar hos politiet, og dermed unnlater å ta kontakt eller varsle ved behov.

Datoen i dag er 18. januar 2019, og jeg har offentlig sagt fra om hva jeg mener om denne politireformen.

Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke har sagt fra tidligere.