DEBATTINNLEGG

Det er på tide med generell bevæpning av politiet

Gjentatte alvorlige terrorhendelser i Europa viser at terror og alvorlig kriminalitet er blitt en del av hverdagen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Politiforum gjør oppmerksom på at det er avdekket plagiat i dette leserinnlegget. Mer informasjon finner du her.

Politidirektoratet (POD) anmodet 17. februar Justis- og beredskapsdepartementet om forlengelse av den midlertidige bevæpningen, og vurderer fortsatt situasjonen slik at det er behov for nasjonal bevæpning med bakgrunn i den skjerpede terrortrusselen fra ekstrem islamisme. Departementet samtykker i forlengelse i åtte uker regnet fra og med 6. mars.

Politiet i Norge er til vanlig ikke bevæpnet, med mindre det er situasjoner eller trusler som tilsier at man bærer våpen. Til vanlig har politiet våpen lagret i patruljebilene, slik at man kan bevæpne seg etter ordre eller i nødsituasjoner.

Tom Myrvold, ordfører i Ørland kommune.

Våre nordiske naboland er generelt bevæpnet samtidig som de står for de samme grunnleggende verdiene som norsk politi. Grunnleggende verdier der fokus på tillit og unødig bruk av makt er avgjørende for å løse samfunnsoppdraget.

Politiets oppgaver og ansvar innebærer at politifolk må håndtere livstruende situasjoner når andre trekker seg ut. Innbyggerne har en forventning om at politiet skal løse slike oppdrag raskt, og dermed er tilgang til våpen en avgjørende faktor.

Motstanderne av generell bevæpning argumenterer med at det vil føre til at politiet mister sitt sivile preg. Ideen om at Norge skal ha et «mykt politi» vil etter deres mening bli knust. Vådeskudd i forbindelse med tømme- og ladeprosedyrer brukes også̊ som et argument for at det ikke er trygt at politiet bærer våpen.

Antall oppdrag med bevæpning er lavt sammenliknet med det totale antallet oppdrag av ulik art politiet årlig responderer på. Statistikk fra de siste ti årene viser at det kun er i et fåtall av oppdragene med bevæpning politiet truer med skytevåpen, eller faktisk skyter.

I 2019 bevæpnet politiet seg på oppdrag 9936 ganger, men truet med faktisk bruk i kun 85 saker. Det utgjør under 1,25 prosent av oppdragene politiet utfører i året. I 13 oppdrag brukte politiet skytevåpen i 2019. I løpet av det siste halvannet året har tre liv gått tapt som følge av politiets skudd. Statistikken viser at norsk politi er svært tilbakeholdne med faktisk våpenbruk, selv om politiet bevæpner seg mange ganger i løpet av et år.

Gjentatte alvorlige terrorhendelser i Europa viser at terror og alvorlig kriminalitet er blitt en del av hverdagen. I desember 2019 meddelte Politiets Sikkerhetstjeneste at antallet personer i Norge som uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner og terrorister har økt.

På bakgrunn av utviklingen i kriminalitetsbildet og samfunnsutviklingen for øvrig, herunder et endret trusselbilde, er det nødvendig med generell bevæpning for å beskytte innbyggerne og sikre den enkelte tjenestemann- og kvinne.

En undersøkelse fra Politihøgskolen viser at 80 prosent av de politiansatte er for en permanent bevæpning i politiet, ifølge en ny undersøkelse. 15 prosent av de ansatte oppgir at de er imot, mens 5 prosent er usikre.

Norsk politi har vist at de håndterer bevæpning på en svært god måte. Dette viser at norsk politi har kompetansen som trengs for å være generelt bevæpnet. Politifolk har vist seg å være gode til å løse ulike situasjoner uten å ty til våpenbruk. Våpen er alltid siste utvei og slik skal det også være.

Dette leserinnlegget ble først publisert hos Nordnorskdebatt.

Powered by Labrador CMS