Erik Inderhaug, redaktør i Politiforum.

KOMMENTAR

Politiforum beklager plagiat i leserinnlegg

Et leserinnlegg av ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland kommune på Politiforum.no, er i store trekk et plagiat. Politiforum beklager.

Publisert

Forsvarets Forum publiserte tidligere denne uken en beklagelse etter at de hadde blitt gjort oppmerksom på at sentrale deler av et innlegg skrevet av ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland kommune, var direkte avskrift fra en kommentarartikkel i Vårt Land.

I etterkant av avsløringen fant bladet en rekke andre tilfeller av plagiat i Myrvolds innlegg.

Som en konsekvens av dette, har også nettstedet Trønderdebatt.no gjennomgått Myrvolds innlegg hos dem. De konkluderer med at han har bedrevet «meget omfattende plagiatvirksomhet» i sine innlegg.

Ett av disse innleggene ble også publisert på Politiforum.no.

Innlegget, «Det er på tide med generell bevæpning av politiet», finner du her.

I sin gjennomgang finner Trønderdebatt.no at dette innlegget i store trekk er et plagiat av flere andre kilder:

Politiforum beklager at vi har publisert et plagiert leserinnlegg på våre nettsider.

Som utgangspunkt stoler Politiforum på at innsendere selv har forfattet tekstene de sender til oss, og at eventuell sitering fra andre tekster er tydelig merket i tråd med vanlig praksis for kildehenvisninger. Vi har spesielt tillit til at folkevalgte er kjent med betydningen av dette.

Politiforum er avhengige av tillit fra våre lesere. Derfor er det alvorlig at vi har publisert et innlegg som i store trekk viser seg å være et plagiat.

Vi vil derfor se på vår praksis knyttet til leserinnlegg, for å se hvordan vi bedre kan forsikre oss om at dette ikke skjer igjen.

Selv har ordføreren lagt ut følgende beklagelse på sin Facebook-side:

«En tekst eies av en opphavsmann og skal selvfølgelig ikke kopieres uten å oppgi kilde. Det er uetterrettelig og bidrar til å svekke min tillit i de tilfeller det skjedd. Jeg står selv ansvarlig og vil selvfølgelig sørge for at det aldri skjer igjen.

På det grunnlag vil jeg ærlig og oppriktig rette en offentlig beklagelse ovenfor enhver rettighetshaver hvis tekst jeg har brukt uten kildehenvisning og redaktører som på samme grunnlag har publisert eventuelle innlegg som innebærer brudd på opphavsrett.»

Powered by Labrador CMS