Politipatruljer i Oslo sentrum bevæpnes.

Innfører midlertidig bevæpning av patruljer i Oslo sentrum

Justisministeren samtykker i å bevæpne politipatruljer i tre måneder.

Publisert

I ettermiddag hasteinnkalte justisminister Tor Mikkel Wara seg selv til en redegjørelse i Stortinget. I kveld fortalte han Stortinget at Politidirektoratet har anmodet om at enkelte patruljer i Oslo sentrum bevæpnes midlertidig.

Justisdepartementet har derfor sagt ja til midlertidig bevæpning i tre måneder. Dette kan bli utvidet senere. Det er dermed ikke snakk om en type tidsubegrenset punktbevæpning som Stortinget besluttet forrige uke, men en midlertidig bevæpning lik den man har sett i tidligere perioder.

– Jeg har gitt samtykke til midlertidig bevæpning i patruljer i Oslo sentrum i en periode på tre måneder, sa Wara.

Dagens trusselvurdering peker på områder i Oslo sentrum, fortalte han. Meningen med bevæpningen er å sikre utsatte områder i Oslo mot terror.

– Ser man på tidligere hendelser i Europa og at det er få eller ingen andre sikkerhetstiltak ved disse områdene, så er områdene særlig sårbare, sa Wara.

«Gjeldende trusselvurdering fra PST treffer en del områder i sentrale deler av Oslo sentrum som det er særlig viktig å beskytte. Disse områdene kjennetegnes ved at de har stor tetthet av symbolbygg, viktige samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur, samt alminnelige tilgjengelige områder med tett ansamling av mennesker og begrensede fluktmuligheter.

Det vil være politimesteren i Oslo som til enhver tid bestemmer antall patruljer som skal være bevæpnet, basert på trusselbildet og andre relevante kilder som tilgjengelig etterretningsinformasjon og risiko- og sårbarhetsanalyser», heter det i Justisdepartementets redegjørelse i kveld.

Wara sa også at han ønsker å komme tilbake til Stortinget med et forslag til endringer i loven, som gjør at patruljer i områder med sårbare objekter kan være bevæpnet uten tidsbegrensning. Dette ønsker Wara fordi politiet da vil kunne disponere ressursene i området bedre, enn når politiet kun kan være bevæpnet på helt spesifikke lokasjoner, fortalte han Stortinget.

– Jeg er ikke begeistra for det statsråden gjør nå

Justisminister Tor Mikkel Wara har redegjort for Stortinget i kveld.

SVs Petter Eide er kritisk til Waras beslutning.

– Bevæpning av norsk politi bør skje på bakgrunn av en konkret trussel. Her ønsker justisministeren en midlertidig bevæpning av patruljer i Oslo og varsler til og med at det kan bli en permanent løsning på sikt. Det er vi kritiske til. Kom heller tilbake med en konkret trussel eller mer konkret vurdering fra PST, så kan vi støtte dette. Vi beveger oss gradvis mer og mer i retningen av snikinnføring av bevæpning, sa Eide i debatten nå i kveld.

Også Kristelig Folkeparti uttrykte skepsis.

– Forrige uke diskuterte vi her at punktbevæpningen det var behov for ikke gjaldt bydeler eller større områder. Hva har endret seg på én uke? Det kan virke som om om økonomi spiller inn her, ved at man har sett at det er billigere å bevæpne enkelte patruljer i stedet for å ha politifolk på spesifikke steder. Jeg er ikke begeistra over det statsråden gjør nå, sa Kjell Ingolf Ropstad fra Krf.

Fornøyd fagforening

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, er glad for at justisministeren nå har besluttet midlertidig bevæpning i Oslo.

– Oslo politidistrikt har bedt om bevæpning lenge. Det støtter jeg og PF helhjerta opp om, og vi mener dette er riktig. Det er viktig for responstiden og muligheten til å kunne gripe inn raskt, slik at vi kan ivareta sikkerheten til innbyggerne bedre. I tillegg er det bra for politifolks egensikkerhet, sier Bolstad.

Sigve Bolstad

Han skulle aller helst ønsket seg generell bevæpning av norsk politi, men roser regjeringa for å innføre punktbevæpning og den midlertidige bevæpninga som nå trer i kraft, når det ikke er flertall for generell bevæpning.

– Jeg vil gi skryt til politimesteren i Oslo som er modig og står fram for synet til mannskapene sine. De ønsker dette. Selv om det ikke er en generell bevæpning, så vil jeg gi skryt for til justisministeren også, fordi han tar skritt i riktig retning, sier Bolstad.

– Dette kommer bare en uke etter at Stortinget åpnet for punktbevæpning. Vil ikke det at bevæpning skjer så fort nå, gjøre at dette kan virke som en slags snikinnføring av fast bevæpning, slik kritikere frykter? 

– Det er ingen overraskelse hvor justisministeren står i bevæpningsspørsmålet, men dette handler om at man må følge samfunnsutviklinga. Nå tar man den på alvor. Jeg skal ikke hause opp noen situasjon og påstå at folk er utrygge i Norge, men dette handler om muligheten til å ha tilgang til de verktøyene som kreves i de få tilfellene det kan være behov for dem, sier PF-lederen.

Powered by Labrador CMS