Forsker på politiets bruk av skytevåpen - Vil høre din mening

Politioverbetjent Steinar Vee Henriksen oppfordrer ansatte til å svare.

Sommeren 2017 satte politioverbetjent Steinar Vee Henriksen i gang med doktorgradsstudiet ved Universitetet i Stavanger, med arbeidstittel: «How do Norwegian police train and exercise coercive force?».

Målet er å frembringe ny og relevant kunnskap om politiets maktutøvelse generelt, og bruk av skytevåpen spesielt i politiet. 

Denne uka vil alle ansatte rundt om i politi-Norge motta en spørreundersøkelse.

– Målgruppa er politigeneralistene over hele landet, så jeg håper at flest mulig svarer og gir sitt viktige bidrag til den operative tjenesten. Dette er jo et veldig aktuelt tema, og dessuten vil resultatet være viktig for politiet i framtida, og dessuten nyttig for all operativ trening og arbeid i den operative tjenesten, forteller Vee Henriksen.

DOKTORGRAD: Vee Henriksen er i gang med doktorgrad om politiets bruk av skytevåpen. Formelt sett er han under studiet ansatt som politioverbetjent ved Forskningsavdelingen ved PHS.

Undersøkelsen tar noen minutter, og det er satt av to ukers svarfrist. 

Planen er ferdigstillelse sommeren 2020, i et prosjekt som er finansiert av justis- og beredskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS