KRITISK: Arne Jørgen Olafsen, medlem av beredskapsutvalget og visepolitimester i Øst politidistrikt, reagerer på de mange beskyldningene fra PST i deres høringsuttalelse.
KRITISK: Arne Jørgen Olafsen, medlem av beredskapsutvalget og visepolitimester i Øst politidistrikt, reagerer på de mange beskyldningene fra PST i deres høringsuttalelse.

– Jeg er overrasket over den kraftige ordbruken. Dette er ny melodi fra PST-sjefen

Medlem av Bevæpningsutvalget, Arne Jørgen Olafsen reagerer på PSTs beskyldninger.

Tidligere i dag fortalte Politiforum om PST som går for permanent bevæpning av norsk politi.

Det går fram i høringsuttalelsen som er sendt til justis- og beredskapsdepartementet, og er stikk i strid med Bevæpningutvalgets konklusjon om å fortsette dagens modell med midlertidig bevæpning.

Men i høringsuttalelsen kommer også PST med kraftig kritikk av utvalget.

Blant annet mener PST at utvalget ikke har tatt innover seg at man må høyde for at terror kan skje i Norge, PST er uenige i utvalgets beskrivelse av dagens trusselbilde og at utvalget har flere svakheter når det gjelder dataene som de har lagt til grunn.

Dette reagerer Arne Jørgen Olafsen på, som er medlem av utvalget og visepolitimester i Øst politidistrikt.

– Jeg er overrasket over den kraftige ordbruken. Jeg mener vi blir beskyldt for å ikke være oppdatert. I rapporten som vi la fram i mars var PST den viktigste leverandøren av kunnskap på terror og trusselbildet. Jeg opplever at de sier noe helt annet i høringsuttalelsen enn det de fortalte oss. Dette er ny melodi fra PST-sjefen. 

Han understreker at utvalget har basert beslutningsgrunnlaget på PSTs egen trusselvurdering for 2017.

– Situasjonen kan selvfølgelig ha forandret seg. Jeg registrerer den nye informasjonen, og tar det til etterretning.

Tidligere har kun tre av 12 politimestre sagt at de ønsker permanent bevæpning, ifølge høringsuttalelsene fra november. Dette gjelder de tre største byene; Oslo, Bergen og Trondheim.

Høringsfristen er 1. desember. Senere skal Justisdepartementet legge fram sitt forslag for Stortinget.

Powered by Labrador CMS