ÅPNET FOR PUBLIKUM: Det er stor interesse for politiets nasjonale beredskapssenter, og mange benyttet seg av muligheten til å komme tett på senteret søndag.

– En del er skeptiske, så informasjonsbehovet er stort

Politiet er opptatt av gode naboforhold og ønsker å ufarliggjøre det nasjonale beredskapssenteret. Derfor ble publikum invitert på besøk søndag.

Publisert

– Det er spesielt stor interesse fra naboer. Folk lurer på hva dette er for noe, så vi er her for å gi mest mulig informasjon, og for å avmystifisere anlegget. En del er skeptiske, så informasjonsbehovet er stort, sier Justis- og beredskapsdepartementets Paul Torgersen, som er prosjektsjef for politiets nasjonale beredskapssenter.

Søndag var det åpen dag på beredskapssenteret, som ligger på Taraldrud i Ski kommune. Her var det lagt opp til en rundtur med elleve ulike poster, der publikum kunne lese seg opp og stille spørsmål.  

PROSJEKTSJEF: Paul Torgersen forteller at alt er i rute. 15. desember 2020 skal anlegget være operativt.

– Hensikten med denne dagen er at naboene skal få komme og se, og at vi ufarliggjør prosjektet. Politiet tar over anlegget første september neste år, og da kommer vi nok til å ha en ny åpen dag. Det å ha et godt forhold til naboene, er ekstremt viktig, forteller Ole Vidar Dahl, leder for felles enhet for nasjonale bistandsressurser (FNB) i Oslo politidistrikt.

Publikum var mest nygjerrige på hva hensikten og effekten med bygget er, og Dahl synes de hadde mange interessante spørsmål.

Se flere bilder fra beredskapssenteret i bildekarusellen øverst.

Spørsmål om støy

De som kommer til å være fast på beredskapssenteret, er beredskapstroppen, krise- og gisselforhandlerne, bombegruppen og helikoptertjenesten. Prosjektsjef Torgersen sier mange er veldig positive til at helikoptertjenesten og andre beredskapsressurser nå blir samlokalisert. 

HELIKOPTERINTERESSE: Leder for helikoptertjenesten, Freddy Rotseth, var på plass på Taraldrud søndag for å fortelle om politiets nye helikoptre.

– Og så kommer det så klart noen kritiske spørsmål vedrørende støy, og det er forståelig. Hvordan støyen vil oppleves, er viktig for folk i nabolaget, sier Torgersen.

Han forklarer at det vil være tre hovedkilder til støy: Støy fra de åpne skytebanene, støy fra eksplosiver og flashbang, og støy fra helikoptrene.

Dahl understreker at det er gjort tiltak for at støyen skal minimaliseres mest mulig.

– Vi har hatt gode dialoger hele veien, og det er gjort mye for at vi skal være gode naboer. Blant annet er skytebaner bygd ned, og det er bygd ekstra vegger, sier han.

LES OGSÅ: Beredskapssenteret tar form

Mer politi i området

Lederen for de nasjonale beredskapsressursene opplevde imidlertid lite skepsis på søndag.

– Jeg har merket mer før. Nå er mange veldig positive til at vi kommer – for det blir jo mer politi her ute. Man vil se mye politifolk inn og ut av senteret. Det er viktig å vite at vi er en nasjonal ressurs, vi er tilgjengelig for hele Politi-Norge, men vi kan også bistå i nærområdet, sier Dahl.

Én av gevinstene med det nye beredskapssenteret er redusert responstid. Med samlokalisering av mannskapene og helikopter med transportkapasitet kan nasjonale beredskapsressurser nå over 80 prosent av befolkningen på under to timer.

– Dette senteret er et nasjonalt løft for beredskap, sier Dahl.

Han forklarer at beredskapssenteret blant annet skal sørge for at politiet og innsatspersonell i hele Norge – grunnberedskapen – skal bli bedre.

FORNØYD: Ole Vidar Dahl, leder for felles enhet for nasjonale bistandsressurser, kaller det nye beredskapssenteret «et nasjonalt løft for beredskap».

– Vi skal kunne trene sammen, slik at vi får avklart forventinger og hvem som skal gjøre hva. Hva skal grunnberedskapen sørge for inntil vi eventuelt kommer og hjelper til? Vi opererer aldri alene, vi er alltid under et politidistrikt, og det er alltid en politimester som styrer oss. Dermed er den forventningsavklaringen utrolig viktig for at beredskapen i hele Norge skal bli bedre.

– Har blitt hørt

Dahl beskriver arbeidet med å skape et nasjonalt beredskapssenter som «et fantastisk prosjekt å være med på».

– Alt har vært på stell. Vi har blitt hørt hele veien – og vi føler vi har fått til alt vi har hatt behov for. Så ros til de som driver prosjektet, sier han.

Og Torgersen kan melde at alt er i rute.

– Vi har lovet å være innflytningsklare innen utgangen av 2020. Nå er det et voldsomt trykk her, og vi er nærmere 400 personer på anlegget. 

LES OGSÅ: Ny 22. juli-forskning: Derfor mobiliserte ikke politiet raskere

Powered by Labrador CMS