Trenger ikke dine tjenester utenom ordinær tjeneste

- Nå svekkes beredskapen på Romerike.

Publisert Sist oppdatert

Politimester Jørgen Høidahl på Romerike inndrar tjenestemenns mobiltelefoner etter arbeidstid for å kutte kostnader, ifølge tillitsmann Arild Hustad. Ansatte mener beredskapen svekkes betraktelig.

Lokallagsleder og tillitsvalgt Arild Hustad i Romerike politidistrikt er svært opprørt over hele situasjonen. Han tolker utspillet fra politimesteren på denne måten.

– Politidistriktet trenger ikke dine tjenester utenom din ordinære tjeneste verken av behovet for tilgjengelighet, av beredskapsmessige hensyn, eller behovet for en fleksibel og smidig tjenesteutførelse.

Meget beklagelig

– Vi beklager på det sterkeste at politimesteren gjennom en totalt meningsløs innsparing på mobiltelefonutgiftene har svekket den totale beredskapen og vår evne til å nå våre måltall. Vi kan ikke fatte hvorfor endringen kommer i en tid hvor vi har en relativt romslig økonomi og våre ansatte er i måloppnåelsens elitedivisjonen, fortsetter Hustad.

PF Romerike vil på det sterkeste oppfordre sine medlemmer til å ta vare på sin dyrekjøpte fritid. Hustad understreker at arbeidsgiver ikke er villig til å betale for å ha et varslings- og beredskapssystem.
– Arbeidsgiver vil nå i større grad overføre utgiftene for dagens system over på den enkelte av oss i distriktet. Denne regningen må nå den enkelte ta i den hensikt å være tilgjengelig når det måtte passe arbeidsgiver, sier Hustad.

Ifølge Hustad har PF Romerike over lengre tid forsøkt å advare mot ordningen som nå er innført og han frykter at det som nå har skjedd vil skape store problemer for mellomledere og også for driftsenhetsledere. I tillegg tror han at samarbeidspartnere vil bli skadelidende som følge av den begrensningen som nå er innført.

– Det enkelte medlem vil også føle ubehag ved ikke å kunne få lov til å gjøre jobben uten selv å betale for dette. Dette synes vår arbeidsgiver tydeligvis er helt greit, sier Hustad.

Hustad oppfordrer nå alle til å være svært restriktive med hvem som får våre private telefonnummer.

Senker beredskapen

Arild Hustad tror konsekvensen av det Jørgen Høidahl nå innfører på Romerike, vil føre til at beredskapen i distriktet senkes betraktelig og at publikum vil få et langt dårligere servicetilbud enn tidligere. I tillegg peker Hustad på at personer som blant annet jobber med etterforskning, etterretning, organisert kriminalitet og spaningsoppdrag vil havne bakpå og i verste fall glippe på saker fordi personer ikke kommer i kontakt med politiet.
– Er det virkelig dette politimesteren ønsker, spør Hustad.