DEBATTINNLEGG

Oppgraderer beredskapskunnskapen

Denne boken kan leses som en lærebok i beredskapstenking og praktisk arbeid når krisen har skjedd.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Interessen for beredskapstenking har økt etter Russlands invasjon av Ukraina. Det snakkes om sammensatte trusler, hybride hendelser og asymmetrisk krigføring. Fellesnevneren er uventede, plutselige og planlagte hendelser gjort av en fremmed nasjon eller organisasjon (såkalt «proxy»).

I Politiforum 18. mai var assisterende PST-sjef Hedvig Moe tydelig på at utenlandske interesser, deriblant Russland, er innstilt på å svekke Norge. Det aktualiserer beredskapstanken, som gjerne handler om å være forberedt på det uventede, enten det er en forsettlig hendelse eller ikke.

Ved siden av å være mye annet, er politiet også en beredskapsorganisasjon. Både organisasjonen og de ansatte skal være tankemessig og fysisk forberedt på å handle. Ressurser skal finnes, og alt skal settes inn på å hindre død og store ødeleggelser, og minske konsekvensene av det uønskede som skjer i en krise.

Denne boken kan – og kanskje bør – leses av ansatte i politiet, på alle nivåer, enten man jobber direkte med beredskap, eller helt andre ting. Som ansatt i politiet, må man være forberedt på å bli kastet ut av sin daglige jobb, for å trå til når en krise skjer, slik mange erfarte ved 22. juli-terroren, Covid 19-pandemien eller asylkrisen i 2015.

Boken kan leses som en lærebok i beredskapstenking og praktisk arbeid når krisen har skjedd. Språket er lettlest, og teksten gir en fin forklaring på fagutrykk som brukes i beredskapssammenheng. Forfatterens politibakgrunn og omfattende erfaring fra beredskapsarbeid fra andre organisasjoner gir troverdighet. Boken står som en oppsamlet erfaringsbase fra mange hendelser som kan være nyttig i egen forståelse og bidrag inn i neste krise.

Uten å stemple forfatteren som dystopisk, er det på politifaglig grunnlag verdt å merke seg formuleringen: «Risikostyring handler ikke bare om det vi vet, vi må også forsøke å forutse det vi ikke vet, for all risiko ligger latent i fremtiden.»

Fakta

Tittel: Praktisk krise- og beredskapsledelse

Forfatter: Ivar Konrad Lunde

Forlag: Universitetsforlaget

Sider: 377

Ønsker du å være en faglig bidragsyter inn i den neste krisen ut fra din rolle og jobb i politiet, tenker jeg det vil være nyttig å lese boken. Enten du skal jobbe i stab, administrativt eller operativt.

«Jeg har fortsatt til gode å møte en person som har en slik naturlig begavelse innen beredskapsledelse at trening og opplæring ikke er nødvendig», heter det i bokens avslutningskapittel. Det tror jeg på.

LES OGSÅ: Glitrende om krisehåndtering

Powered by Labrador CMS