HEDERSKORS: Avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch er den første som har blitt tildelt Politiets hederskors siden utmerkelsen ble nedlagt i 2012.

Hederskorset har gjenoppstått

Etter sterk kritikk ble politiets høyeste utmerkelse nedlagt i 2012. Nå har den blitt utdelt for første gang på syv år. - Viktig symbolverdi, sier Benedicte Bjørnland.

Publisert

I 2012 ble ordningen med Politiets hederskors lagt på is, etter sterkt kritikk mot måten tildelingene ble gjort på. Særlig i forbindelse med at POD ikke ville gi utmerkelsen til politimannen Trond Berntsen, som var den første som ble drept av Breivik på Utøya, 22. juli 2011. 

Samtidig fikk ordningen også kritikk for at lista over mottakerne av Politiets hederskors for det meste bestod av avgåtte politiledere, blant dem avtroppende rikspolitisjefer i Sverige og Danmark. Til slutt uttalte seniorrådgiver Wenche Bjørngaard til VG i 2012 at «Politidirektoratet har besluttet å legge ned ordningen», og hederskorset har ikke blitt utdelt siden.

Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Ikke før nå, da avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch ble tildelt hederskorset 23. oktober. 

Viktig symbolverdi

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier til Politiforum at hun synes symbolverdien denne medaljen gir er viktig. 

- Hvorfor har du valgt å begynne å dele ut hederskorset igjen? 

- Det representerer et synlig tegn på at noen har ytt en særskilt og fortjenestefull innsats eller en ekstraordinær enkelthandling til beste for politietaten. Det ligger en betydelig anerkjennelse i å bli tildelt hederskorset, og jeg mener vi med fordel kan markere slik innsats i større grad enn det man har gjort i senere år, sier Bjørnland, og legger til at hun derfor har besluttet å gjenoppta tradisjonen med å utdele denne medaljen. 

LES OGSÅ: Slutt for ordningen med Politiets Hederskors

Politiets hederskors

  • Politiets Hederskors er en norsk medalje som blir delt ut av politidirektøren. Medaljen ble innstiftet i 2002. Den er den fremste av flere etatsmedaljer i politiet og rangerer foran Politimedaljen med laurbærgren og Politimedaljen.
  • Medaljen kan deles ut til norsk politipersonell som i politimessig sammenheng har bidratt til å hindre tap av menneskeliv eller å avverge skader på materiell og eiendom ved å vise personlig rådsnarhet under farefulle forhold.
  • Medaljen kan også deles ut til politipersonell som har vist personlig dyktighet og mot utover det som kan kreves. Medaljen blir delt ut post mortem til alle som har mistet livet under utføring av farefulle politimessige tjenesteoppdrag.
  • Politiets hederskors kan også tildeles for særdeles fortjenstfull embetsutførelse. Det kan også tildeles personer som ikke arbeider i politietaten, norske så vel som utenlandske, «som på en særdeles fortjenstfull måte har bistått norsk politi.»

Ikke tjent etter forutsetningene

Den første tildelingen av Politiets Hederskors skjedde i januar 2002. Da fikk samtlige politimestre, som av forskjellige årsaker ikke fikk fortsette i stillingen etter omorganiseringen av politiet, denne hedersbevisningen. 

Da ordningen ble nedlagt i 2012, uttalte seniorrådgiver Wenche Bjørngaard at begrunnelsen for nedledleggelsen var at utmerkelsen «hadde vist seg krevende å følge opp slik at tildelingene blir så rettferdige som vi ønsker». Bjøntegaard la også til at det var riktig at ordningen ikke hadde tjent etter forutsetningene. 

- Hvordan skal dere sørge for at hederskorset tjener etter forutsetningene fremover? 

- Dette er en medalje man kan innstilles til, hvis man har gjennomført en enestående tjenestehandling, eller over tid utført en særlig fortjentsfull tjeneste. Det er en medalje som henger svært høyt. Jeg håper det er en medalje som også blir oppfattet å henge svært høyt, og at fremtidige innstillinger vil bære preg av det, sier Bjørnland. 

- Det er politidirektøren som til syvende og sist bestemmer om og til hvem et hederskors eventuelt skal tildeles, sier hun. 

LES OGSÅ: Hvorfor blir ikke Berntsen hedret?

Godkjent dekorasjon

Bjørnland poengterer også at selv om det ble bestemt i 2012 at hederskorset ikke skulle tildeles lenger, ble ikke medaljen trukket fra listen over offentlige dekorasjoner som er godkjent av Kongen. 

- Den har derfor heller aldri vært fjernet fra uniformsreglementet i politiet. Så den er fortsatt å anse som en godkjent dekorasjon, sier hun. 

- Hederskorset fikk en del kritikk før det ble nedlagt i 2012. Hva er dine tanker rundt den kritikken som var da? 

- Det er alltid noen som mener noe om en tildeling, enten det er at noen ikke fortjente den eller at noen som skulle hatt den ikke fikk den. Da er det viktig å skjele hen til statuttene for medaljen. Jeg er opptatt av at vi skal ha en felles forståelse og praksis av politiets medaljer, og jeg vil følge dette opp med den nasjonale ledergruppen fremover, sier hun. 

Powered by Labrador CMS