Politistudenter ved Politihøgskolen i Oslo.

Nye politistillinger fordelt

Politidirektoratet har nå tildelt nye politistillinger for 2013. Rogaland, Romerike og Hordaland PD får flest, med 26 stillinger hver.

Publisert Sist oppdatert

Det fremgår i disponeringsskrivet for 2013.

Rogaland, Romerike og Hordaland politidistrikt får flest, med 26 nye stillinger hver, fulgt av Sør-Trøndelag og Østfold som får midler til å opprette 20 nye stillinger i inneværende år.

Må ha bestått eksamen

Dette gir muligheter for ansettelse av nyutdannede PHS-studenter, men Politidirektoratet understreker i skrivet at ingen kan ansettes uten bestått eksamen.

- Det er positivt at hvert politidistrikt nå har fått tildelt nye årsverk. Det utdannes mer personell på Politihøgskolen, og vi planlegger for at det vil bli flere nye årsverk i politidistriktene i årene som kommer, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik i Politidirektoratet (POD).

- Politiet skal bidra til trygghet i befolkningen gjennom tilstedeværelse, redusert kriminalitet og gode beredskapsordninger, sier Refvik, ifølge PODs eget nettsted Politi.no.

Det er ikke kjent hvor mange nye ansikter som får plass i politidistriktene når politimestrene kan foreta den endelige opptellingen. Enkelte av disse stillingene vil normalt allerede være besatt med vikarer.

Eget Oslo-budsjett

Oslo politidistrikt har eget budsjett og inngår ikke i denne oversikten. Fra før er det kjent at distriktet får midler til å ansette 70 nye politiutdannede.

POD har totalt fordelt 9.607 milliarder kroner til politidistriktene og særorganene i 2013.

Slik blir fordelingen av nye politistillinger utenfor Oslo:

Østfold 20
Follo 10
Romerike 26
Hedmark 9
Gudbrandsdal 7
Vestoppland 9
Nordre Buskerud 7
Søndre Buskerud 20
Asker og Bærum 6
Vestfold 5
Telemark 5
Agder 10
Rogaland 26
Haugaland og Sunnhordland 10
Hordaland 26
Sogn og Fjordane 7
Sunnmøre 10
Nordmøre og Romsdal 5
Sør-Trøndelag 20
Nord-Trøndelag 5
Helgeland 5
Salten 5
Midtre Hålogaland 5
Troms 5
Vestfinnmark 5
Østfinnmark 5

Powered by Labrador CMS