- Bemanningen og driftsbudsjettene må økes betydelig

For lite ressurser i Hordaland.

Publisert Sist oppdatert

Politimester Ragnar Auglend og leder for påtalemyndigheten i Hordaland politidistrikt Gunnar Fløystad ble sitert i Bergens Tidende søndag 01.02.09. De konstaterer at politidistriktet har for få ressurser til å etterforske komplekse økonomisaker, store narkotikasaker og menneskehandelsaker. De skriver blant annet at innenfor narkotikasaker er ressurssituasjonen direkte årsak til at politiet ikke får gjort alt de burde og kunne gjort, og at dette medfører at politiet i liten grad får tatt bakmenn. For å bedre situasjonen mener de blant annet at bemanningen og driftsbudsjettene må økes betydelig.

Jeg jobber ved spesialseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, som er den avdelingen som etterforsker økonomisaker, menneskehandelsaker og store narkotikasaker. Jeg kan ikke annet enn å si meg veldig enig med politimester Auglend og påtaleleder Fløystad.

Hva mener så justisminister Knut Storberget om politiets ressurser og bemanning? Han avviser at det er en krise i norsk politi, og gjentar til det uendelige at det skal utdannes flere studenter ved politihøgskolen. Han glemmer å nevne at store "politikull" vil gå av med pensjon de neste årene, slik at flere studenter ikke vil hjelpe på situasjonen. Han glemmer også å si at stadig flere politimenn slutter i etaten på grunn av dårlige arbeids- og lønnsvilkår. Han glemmer også å nevne at han bevilger så lite penger til politidistriktene at politimesterne må la mange stillinger stå ledig for å få nok penger til den daglige driften.

Det er tydelig at Knut Storberget ikke synes at det er en krise at norsk politi har for få ressurser til å bekjempe organisert kriminalitet. Den organiserte kriminaliteten er rå og kynisk, og fører blant annet til et samfunn som svømmer over av narkotika. Kan det norske folk leve med en slik justisminister?

Powered by Labrador CMS