TETT PÅ: Politiet hadde de aller beste plassene da verdens beste syklister klatret opp Bergens stolthet, Fløyen.

Det digitale sykkel-VM

Sjelden har så mange politifolk vært samlet under én og samme operasjon. En av nøklene for å lykkes med sykkel-VM i Bergen, var å samle planverk og informasjon på digitale flater.

Publisert

– Vi organiserer 900 menn og kvinner. I tillegg kommer beredskapsressurser med helikopter, bombegruppa og beredskapstroppen. Vi har Bell-helikoptre fra Forsvaret til stede og et eller utstrakt samarbeid med Forsvaret. Bemanningen i Bergen var ikke småtterier
for norsk politi, bekrefter Morten Ørn, leder for Felles enhet for operative tjenester i Vest politidistrikt.

Etter alt å dømme har politioperasjoner av lignende omfang bare skjedd et fåtall ganger tidligere i historien. Likevel var politiet i Vest politidistrikt forberedt, da sykkel-VM gikk
av stabelen i september

– Det har vært omfattende planlegging siden oktober 2015 og vi har fokusert spesielt
på tre ting. Dimensjonering, der vi måtte vite hvor mange politiressurser vi trengte. Etterretning både før og under VM, for å vite hvilke trusler vi kunne stå overfor. Og etterforskningsberedskap, hva vi gjør hvis hendelsene oppstår, forteller Ørn.

Han har vært leder for sykkel-VM-prosjektet i politiet i Bergen, og ansvarlig for hva som skulle skje da 900 politifolkene skulle ankomme byen og settes i arbeid på bare én dag.

I tillegg til å samle mannskapene, skaffe dem steder å bo, samt å få distriktene til å stille med utstyr og biler, har distriktet jobbet hardt med én ting: Informasjon.

Et omfattende planverk

– Det er det digitale som er limet som får oss til å henge sammen, sier Christian, ansvarlig for politiets bruk av mobile enheter under sykkel-VM. 

Han er til vanlig instruktør i Politiarbeid på stedet, og nå demonstrerer han hvordan de mange, mange politifolkene ute på post og objekter i Bergen sentrum, kan få tilgang til et omfattende planverk via nettbrett, datamaskin og eller mobiltelefon. 

Som ansvarlig for politiets bruk av mobile enheter under sykkel-VM, har han en nøkkelrolle. 

– Politiet har vært gjennom et utstyrsløft. De fleste har nå et nettbrett eller en mobiltelefon tilgjengelig på jobben. Vi har sett at det brukes og tenkt at dette må vi bruke under VM også.
Gjennom politiets vanlige apper, og spesielt appen ShareFile, har politifolkene langs løypenettet tilgang til et omfattende planverk. Kart over løyper, poster og viktige områder, etterretningsinformasjon og ordre, operativt planverk og administrative føringer – alt ligger lett tilgjengelig digitalt. 

Videre er det opprettet en egen datafangstmappe for sykkel-VM, en mappe som mange politifolk kjenner fra før av, hvor patruljer ute og politi inne på stasjonen kan dele bilder og filer. 

– Datafangst er viktig for operasjonssentralen her nå. Slik kan de dele viktig informasjon raskt. De kan for eksempel legge ut et bilde av personer eller gjenstander mannskapene bør ha øynene opp for, og så be dem om å sjekke datafangstmappa over sambandet, forteller Christian. 

Powered by Labrador CMS