«Livsfarlige belter» til Arbeidstilsynet

Cellebiler med topunktsseler er «direkte livsfarlig» ved rundkast eller påkjørsel bakfra, mener fagpersoner. Nå går saken til Arbeidstilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Bjørn Egeli, hovedverneombud for politi og lensmannsetaten, mener Politidirektoratet setter økonomi foran sikkerhet når de avviser å bygge en cellebil-prototyp med trepunkts sikkerhetssele.

Ut: Langsgående benker blir uansett byttet ut. – Konklusjonen er at «dette er for dyrt, vi gjør ingenting med dette nå». Det er et brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser og politi- og lensmannsetatens HMS-styringsinstruks, sier Egeli.

I instruksen heter det blant annet følgende:

«Enhver linjeleder skal prioritere ansattes helse, miljø og sikkerhet foran operative, administrative og økonomiske forhold ved planlegging og utføring av enhver aktivitet i Politidirektoratet og underliggende enheter».

– Politidirektøren følger i dette tilfellet ikke sin egen instruks, noe som er avgjørende for en god prosess i denne saken, sier hovedverneombudet, som nå vil sende saken til Arbeidstilsynet for å få en vurdering.

Ikke involvert

Hovedverneombudet har tidligere vært kritisk til at han ikke var involvert i prosessen da PDMT konkluderte med at det ville være en bedre løsning å erstatte langsgående benker med tversgående benker.

– Først da den første cellebilen var bygd med tversgående benk, fikk jeg anledning til å se resultatet hos Bertel O. Steen. Allerede på det tidspunktet uttrykte jeg stor misnøye med setebelteløsningen med topunktssele, sier Egeli.

I PDMTs konsekvensvurdering konkluderes det med at det vil føre til «mindre personskade» i cellebilene med tversgående benker med topunktssele.

– Dette mener jeg er en åpenbar feilvurdering, sier Egeli, og viser til en bedømmelse han har fått fra en fagperson i ambulansetjenesten.

Der beskrives sikkerhetsrisikoen ved å bruke topunktssele som opp mot 90 prosent av risikoen ved å ikke bruke belte.

«Å sitte med ryggen mot kjøreretningen vil gi sikkerhet ved energi påført forfra, men ved påkjørsel bakfra og rundkast vil dette være direkte livsfarlig», skrives det der.

Denne vurderingen har POD og PDMT ikke tatt hensyn til, mener Egeli. Også dette ber han Arbeidstilsynet vurdere.

1,2 millioner

I september i fjor ble det klart at Bertel O. Steen måtte bygge en cellebil-prototyp med trepunktssele før de kunne komme med en endelig konklusjon. Den er kostnadsberegnet til rundt 1,2 millioner kroner.

POD avviste imidlertid å bygge en prototyp.

– Som hovedverneombud stiller jeg spørsmål med arbeidsgivers ansvar dersom uhellet er ute, i og med at de er godt kjent med betenkelighetene ved dagens løsning, og at de til tross for uenigheten har valgt å ikke utrede annen løsning, sier Egeli.