Vet ikke om barnehus­ene «fungerer»

28,5 millioner kroner går til barnehusene i år, men ingen vet om barnas rettsikkerhet ivaretas bedre der enn i landets tingretter.

Publisert Sist oppdatert

To og et halvt år etter det første barnehuset åpnet som et pilotprosjekt i Bergen 1.november 2007, har Regjeringen ennå ikke evaluert hvordan ordningen fungerer. De har heller prioritert å åpne til sammen seks pilotbarnehus rundt om i landet og snart blir det syvende åpnet i Stavanger.

- Vi har ingen faktisk kunnskap om hvordan tilbudene i barnehusene fungerer. Etter planen skal disse evalueres. Det blir spennende å se hvordan tilbudet totalt sett avviker fra tidligere, eller vanlig praksis, sier Åse Langballe, forsker og spesialpedagog ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Anbefalr barnehus

Til tross for manglende kunnskap er Regjeringens klare råd til sorenskriverne at de må benytte seg av barnehusene.

- Barnehusene er spesialtilpasset for å ta imot barn som er utsatt for vold og overgrep, det er ikke tinghusene. Barn er tryggere på barnehusene og trygge vitner er bedre vitner. Rettsikkerhet er langt bedre ivaretatt på barnehusene enn i tingrettene, sier statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen.

Hun sier departementet ikke kan instruere sorenskriverne til å gjennomføre dommeravhørene på barnehusene, men sier de sterkt oppfordrer dem til å gjøre dette.

- Hvordan kan dere være så sikre på at barnas rettsikkerhet er så mye bedre ivaretatt på barnehusene enn i tingrettene? Det er jo ikke gjort noen evaluering av hva barnehusene faktisk tilbyr.

- Vi opprettet barnehusene basert på erfaringer fra Sverige, Island og USA. Resultater derfra viser at barnas rettsikkerhet blir bedre ivaretatt på barnehusene, sier Aas Hanssen.

Når Politiforum spør om dokumentasjon på dette viser hun til en rapport utarbeidet av Justisdepartementet i 2006 kalt: «Barnas hus - Rapport om etablering av et pilotprosjekt med en ny avhørsmodell for barn som har vært utsatt for overgrep m.m»

Ingen dokumentasjon

I denne rapporten står det ikke et eneste ord om at man i Sverige, Island og USA, har oppnådd bedre rettsikkerhet for barn utsatt for vold og overgrep ved å benytte seg av barnehus.

Derimot står det blant annet at Reykjavik herredsrett, som behandler rundt halvparten av overgrepssakene på Island, ikke bruker «Barnahus». Dette blant annet på grunn av lang reisevei for dommerne og på grunn av at prosessen for å få til et dommeravhør tar lengre tid.

Barnehuset i Bergen var ment å være et pilotprosjekt. Nå er dere i ferd med å åpne det syvende barnehuset, uten først å ha evaluert ordningen. Hvorfor det?

- Det er Politidirektoratet som har blitt gitt ansvaret for å evaluere barnehusene. Jeg forutsetter at det igangsettes en slik evaluering innen kort tid, sier Aas-Hansen.

Powered by Labrador CMS