Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark

KRONIKK

Barnehus i Finnmark, eller ikke?

NOVA har gjort en grundig evaluering av barnehusene. Rapporten har mange fornuftige funn og innspill, der ett av dem er opprettelse av nytt barnehus i Nord-Norge. Det bør etter min oppfatning ligge i Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Barnehusene er et tverrfaglig, samlokalisert tiltak rettet mot barn, unge og særlig sårbare voksne som skal avhøres som fornærmet eller vitne. Barnehusene skal styrke rettssikkerheten og sikre samordning i tilbudet, både fra hjelpeapparatet og i den strafferettslige prosessen.

I rapporten fra NOVA (Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet) heter det at alle regioner har et barnehus. Det er mulig, men Finnmark med sine nesten 50.000 km2 har ikke et eget barnehus.

Barna i Finnmark har en særordning hvor de må forholde seg til barnehuset i Tromsø. Det samme må Finnmark politidistrikt.

Ikke for lang reisevei?

I rapporten slås fast at barna i landet ikke har for lang reisevei. Vel, jeg er ikke helt enig.

Ingen med forstanden i behold ville foreslå å frakte barna fra Trondheim til Kristiansand for å bli avhørt i et barnehus. Slik er situasjonen for finnmarksbarna, satt i et sørnorsk perspektiv.

Ingen med forstanden i behold ville foreslå å frakte barna fra Trondheim til Kristiansand for å bli avhørt i et barnehus. Slik er situasjonen for finnmarksbarna, satt i et sørnorsk perspektiv.

Det er selvsagt ikke direkte skadelig for barna fra Finnmark å ta reisen til Tromsø, men det kan være en belastning for et barn å reise langt i Nord-Norge, kanskje også med ledsager som ikke er nærstående.

Alle som har reist med barn, vet at det er en god del logistikk som må på plass i forkant, underkant og i etterkant av en reise.

Det tar ressurser og tid, tid som kunne blitt brukt til andre formål både av hjelpeapparatet og av politiet.

Vi ønsker å møte barna der de er

Politiet i Finnmark har over flere år vist at vi har tatt vold, familievold og seksuelle overgrep på alvor i egen organisasjon og med kommunene. Vi har prioritert avhør av barn høyt.

Politiet i Finnmark har over år vært det politidistriktet i Norge som har tatt flest avhør per tusen barn. Det er ikke fordi vi har flere saker og mishandler barn oftere, det er fordi politiet prioriterer barna og voldsutsatte.

Med våre avstander i Finnmark mener vi at det vil være fornuftig og best for barna med et ambulerende fagteam som kan reise ut og møte dem der de er.

Med våre avstander i Finnmark mener vi at det vil være fornuftig og best for barna med et ambulerende fagteam som kan reise ut og møte dem der de er.

Det reduserer reisen og gir flere muligheter å involvere følgepersoner som barna er trygge på, men som ikke har anledning til å reise så langt.

Barnehusene har en viktig rolle med tilrettelegging og samordning. Det er likevel ofte det lokale hjelpeapparatet som skal følge opp i etterkant de barna som er inne til avhør. Det skjer i barnas lokalmiljø.

Om poenget var å samle kompetansemiljøene hadde man klart seg med to barnehus i landet; ett i Bodø og ett i Kristiansand. Det er neppe i barnas interesse.

Hvorfor ikke heller bidra til å løfte fram fagmiljøene og fokus for barn og barns behov også i Finnmark?

Samisk barnehus

Vi har i dag gode fagmiljøer i Finnmark som det kan bygges videre på. Vi har Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern i Karasjok. Sámi klinihkka tilbyr spesialisthelsetjenestetilbud innenfor somatikk, psykisk helse og avhengighetsbehandling. Sámi klinihkka er spesielt rettet mot samer, og tilbyr et språk- og kulturtilpasset behandlingstilbud.

Det er ikke grunn til å tro at dette senteret ikke vil samarbeide med eller sågar bidra til oppbyggingen av et barnehus også i Finnmark. Et samisk barnehus.

Med tanke på medisinske undersøkelser har både sykehuset i Hammerfest og Kirkenes god kompetanse som man kan bygge videre på.

Jeg tror ikke flere fagmiljø vil gå på bekostning av barnehuset i Tromsø. Tvert imot tror jeg at dette på sikt vil styrke fagmiljøene i begge våre nordligste politidistrikter.

Jeg tror ikke flere fagmiljø vil gå på bekostning av barnehuset i Tromsø. Tvert imot tror jeg at dette på sikt vil styrke fagmiljøene i begge våre nordligste politidistrikter.

Jeg har stor tro på at barnehus i Finnmark er mulig og at dette vil bli bra for barna. Vi har nylig ansatt en samiskspråklig medarbeider på Støttesenteret for kriminalitetsutsatte. Det har vært en ubetinget suksess og vi når fram til mange flere enn tidligere. La oss gjøre det samme med barnehus også.

Jeg er enig med NOVA i at det bør opprettes nytt barnehus i Nord Norge. Det bør ligge der hvor vi i dag mangler tilbudet. Her kan vi bygge videre på de gode samiske kompetansemiljøene vi har i Finnmark.

Vi er klare til å ta ansvar for barnehuslokalene som er etablert i Kirkenes. Det er på tide med et eget barnehus i Finnmark.

Powered by Labrador CMS