Historisk politioperasjon

Politi fra store deler av landet. Låner svenske MIK-biler.

Publisert Sist oppdatert

Nobelkomitéen har med fredsprisutdelingen til president Barack Obama initiert en av de største politi­operasjonene i norsk historie ved siden av OL-innsatsen i 1994.

Stabssjef Johan Fredriksen og hans planleggere ved Oslo politidistrikt har fått hendene fulle etter at det ble kjent at den amerikanske presidenten kommer til Norge 10. desember for å motta Nobels fredspris. Fredriksen har som stabssjef ansvaret for planleggingen og den politi­operative gjennomføringen av besøket. I slutten av oktober besøkte han og andre sentrale planleggere dansk politi for å høre hvilke erfaringer det hadde etter Obamas visitt der tidligere i høst.

Mye politi

- De som har etterlyst mer uniformert politi i gatene, vil få det nå, sier Fredriksen, som ikke vil tallfeste antall hoder. Han legger ikke skjul på at prisutdelingen blir den største sikkerhetsmessige utfordringen i denne kategori Oslo politidistrikt noen sinne har hatt.

- Suksesskriteriet er at vi klarer å ha rett nivå på sikkerheten i operasjonen sett i forhold til konsekvensene for samfunnet for øvrig. Vi skal huske at rammen er utdelingen av en fredspris. Samtidig kommer vi ikke utenom at innbyggerne vil få se den skarpe delen av politiet, men da i en trygghetsskapende funksjon, sier Fredriksen.

Hans utfordring er nå å få på plass nok politifolk. Til det benytter han seg av vide fullmakter forankret i Politidirektoratet til å få sendt inn politifolk fra store deler av landet.

Finpusser

- Nå gjør vi de grep som er mulig for å få personellressursene på plass, sier Fredriksen.

Det innebærer mange omlagte tjenestelister og personellplanlegging i samspill med foreninger og vernesiden. Trente mannskaper i MIK (mobilt innsatskonsept) skal i dagene før desember finpusse innøvde konsepter. Mannskaper som ikke er MIK-trente, får andre viktige oppgaver. Patruljetjenesten i Oslo skal gå «som normalt».

- Dette blir lakmustesten på politiets kvalitet i sin helhet, og vi har tradisjon for at vi er gode på denne typen oppdrag. Jeg tror at operasjonen vil være oppbyggende og motiverende for hele politikorpset ved å se på hvordan vi løser et så omfattende oppdrag sammen, et samspill hvor vi alle er like viktige for resultatet. Det være seg politi, sivilt tilsatte og eksterne samarbeidspartnere. Men dette skal vi klare på en profesjonell måte. Godt utført vil dette være med på å bygge godt samhold og et positivt omdømme for politiet, sier Fredriksen.

Stor politiregning

Justisdepartementet har på et tidlig stadium bedt om en kostnadsberegning for operasjonen. Uten at Fredriksen vil gå ut med beløpet, er det sikkert at det vil koste mer enn Bill Clintons besøk i 1999. Da kom, ut fra det Politiforum erfarer regningen på 68 millioner. Politiet forholdt seg da til et uanmeldt besøk uten annen ramme. Nå er trusselbildet kraftig endret ved at besøket er annonsert lang tid i forveien med til dels kjente objekter, rammen for øvrig som prisutdeling og en generelt forhøyet terrortrussel etter 9/11. Samlet sett gir dette mange dimensjoner som er fordyrende. Ei heller er det klart hvor lenge Obama blir i landet, eller hvilke andre VIPer som fordrer ekstra politivakthold deltar.

Låner utstyr?

Politiet i de nordiske landene har en samarbeidsavtale som går på lån av utstyr på tvers av landegrensene. Men fordi Danmark er vertskap for klimakonferansen, og Sverige for tiden har formannskapet i EU og har Salemmarsjen på samme tid, trenger politistyrkene der det meste av eget utstyr. Derfor er det usikket hvor mye Oslo politidistrikt får låne. Men de har sendt forespørsel til svensk politi om å få låne sikrede politibiler som skal fungere som vern i det felles nordiske mobile innsatskonseptet. Som kjent er det basert på at det er bilene, og ikke politimannskapene, som skal ta støyten ved eventuelle massedemonstrasjoner. Oslo har tilårskomne MIK-biler, mens nabolandene stiller med splitter nytt materiell. Fra Danmark kommer det trolig bombehunder.

Selv om mye er uklart, og oppdukkende mål er en del av bildet, bedyrer Fredriksen at han sover godt om natta.

- Jeg vet at det er så mange kompetente folk i eget - og andre politidistrikt, samt at våre samspillpartnere er dyktige på sitt ansvarsområde, at dette ikke bekymrer, sier mannen som sammen med andre skal garantere for den amerikanske presidentens sikkerhet på norsk jord.

Avslutningsvis ønsker han på vegne av politimesteren alle som skal bidra velkommen til Oslo politidistrikt.

- Vi ser frem til et godt samarbeide og vil søke å legge forholdene best mulig til rette, sier Fredriksen.