Politihøgskolen i Oslo må kutte 150 studieplasser til høsten.

Bekrefter studentkutt ved PHS i Oslo

I Justisdepartementets tildelingsbrev til Politidirektoratet for 2020 slås det endelig fast at kuttet på 150 bachelorstudenter skal tas ved avdelingen i Oslo.

Publisert

Tildelingsbrevet fastsslås de politiske føringene Politidirektoratet (POD) skal legge til grunn for sin styring av politi- og lensmannsetaten i 2020.

Der understrekes det, som i statsbudsjettet som ble vedtatt før jul i fjor, at det er Politihøgskolens (PHS) avdeling i Oslo som skal kutte i studentopptaket i år:

«Opptaket til bachelorprogrammet ved Politihøgskolen skal reduseres fra 550 til om lag 400 studenter i 2020. Hele reduksjonen på om lag 150 studieplasser skal gjennomføres i Oslo.»

Dette ble slått fast bare dager etter at det under styremøtet på PHS forrige uke, ifølge Khrono ble drøftet om det var mulig å få Justis- og beredskapsdepartementet til å fordele studentkuttet jevnere mellom skolens ulike studiesteder.

Det er nå ikke lenger en mulighet.

Overraskende avgjørelse

Det vakte oppsikt da regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett i oktober varslet at studentopptaket ved PHS skulle kuttes med 150 studieplasser i 2020, og at hele kuttet skulle tas i Oslo.

Styret ved PHS hadde tidligere besluttet at et eventuelt kutt skulle tas ved avdelingen i Stavern. De ble tatt på senga av regjeringens forslag, som kom uten forvarsel og begrunnelse.

- Dette var noe overraskende. Studiested Stavern ble i sin tid etablert for å ta unna store kull. Av flere årsaker vedtok styret at det var bachelorutdanningen i Stavern som skulle avvikles dersom studenttallet ble vesentlig redusert fra 550, som er dagens studenttall, sa PHS-rektor Nina Skarpenes da til Politiforum.

Autonomidebatt

I løpet av høsten 2019 forsøkte PHS-styret å påvirke regjeringen til å la skolen selv bestemme hvor studentkuttet skulle tas.

- Det er vårt syn at Justis- og beredskapsdepartementet griper direkte inn i styrets autonomi når de bestemmer hvor vi skal kutte studenter. Det er fordi vi mener at vi er øverste organ, sa styreleder Hans Vik til Khrono i oktober.

Også opposisjonen og fagforeningen Politiets Fellesforbund reagerte, men uten at det påvirket regjeringens beslutning. 12. desember i fjor ble statsbudsjettet vedtatt.

Fire dager senere møtte 3-400 studenter, politifolk, PHS-ansatte og andre opp foran Stortinget da Politiets Fellesforbund gjennomførte en politisk markering for å vide sin motstand mot at regjeringen overstyrte autonomien til PHS-styret.

– Denne saken handler om at de best egnede til å vurdere kvaliteten og utviklingen av PHS er styret og ledelsen, men at begges råd faller for døve politiker-ører. Konsekvensene av denne politiske overstyringen av høgskolestyrets autonomi vil mest sannsynlig føre til dårligere etter- og videreutdanning for alle profesjoner i politiet, advarte PF-leder Bolstad.

Splittelse på PHS

Samtidig som debatten om høgskolestyrets autonomi har rast, har det også oppstått en splittelse mellom de PHS-ansatte i Oslo og Stavern.

Mens ansatte i Oslo frykter for jobbene sine når antallet studenter skal kuttes, er kollegene ved avdelingen i Stavern glade for at deres arbeidsplass er reddet.

Splittelsen manifesterte seg i forbindelse med styremøtet på PHS forrige uke. Før møtet hadde PHS-styret mottatt to separate opprop, ifølge Khrono signert av henholdsvis 68 og 64 ansatte ved PHS.

I det ene oppropet ba 68 ansatte styreleder Hans Vik om å tvinge rektor Skarpenes til å følge styrevedtaket fra våren 2019 om å ta et eventuelt studentkutt i Stavern.

Samtidig signerte 64 andre ansatte et opprop om at de er uenige i at PHS «mister sin kredibilitet og ansiennitet som uavhengig høgskole» dersom skolen føyer seg etter Justis- og beredskapsdepartementets føringer.

Resultatet av styremøtet forrige uke ble ifølge Khrono at skolen nå skal gå i dialog med POD om veien videre.

Powered by Labrador CMS