Vil skjerpe krav til sivile

Kravene til å bli godkjent som vekter er høyere enn for politi med begrenset politimyndighet. Det mener Høyre er et paradoks.

  • Endret

Sammen med flere partikolleger tok derfor Høyres justiskomitèmedlem, Andrè Oktay Dahl, opp problemstillingen i Stortinget via et dokument 8 forslag.

"Forslagsstillerne har i lengre tid vært pådrivere for å styrke kontrollen med den private sikkerhetsindustrien, men mener at det er en smule paradoksalt at den gruppen sivilt ansatte som skal forvalte opprettholdelsen av lov og orden i samfunnet, underlegges mindre strenge krav," står det i forslaget.

De mener derfor det må klarere føringer på hva som kan regnes som en tilfredsstillende grunnutdanning for sivilt uniformerte.

De foreslår blant annet at alle som skal tjenestegjøre med begrenset politimyndighet i politi- og lensmannsetaten, som minimum bør gjennomføre 15 vekttall i PHS-faget "studium i begrenset politimyndighet". Samtidig mener de det bør innfelles i lovverk/instruks hvor grensene går på politimyndighet for ansatte i politietaten sammenliknet med andre som innehar begrenset politimyndighet.

Til toppen