Store mørketall

495 personer har blitt anmeldt for brudd på innreiseforbudet siden 2007.

Dette er antallet registrerte anmeldelser fra 2007 til 2011, i både Grenseløs-prosjektet og Oslo politidistrikt.

Anmeldelsene er uavhengig av domfellelse og om det gjaldt første eller andregangs brudd på innreiseforbudet.

Mens Oslo politidistrikt står for brorparten av anmeldelsene, med 394 i tallet, ble det i Grenseløs-prosjektet registrert 101 slike anmeldelser i samme periode.

– Vi har også i flere saker sett at personer som er utvist fra landet ikke anmeldes for ulovlig innreise, men kun sendes ut i henhold til det tidligere utvisningsvedtaket. Det er etter mitt syn svært uheldig, sier politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen i Grenseløs.

Disse blir ikke fanget opp av statistikken, noe som betyr at det reelle tallet dermed er høyere enn politiets tall viser.

I tillegg kommer de som bryter innreiseforbudet, men ikke blir fanget opp av politiet – et stort mørketall som ikke Abrahamsen vil spekulere i.

– Det er en umulig øvelse, men det er grunn til å frykte at de reelle tallene er betydelig høyere, sier han.

– I tillegg kommer politiets virksomhet for øvrig. Men at vi bare på vårt begrensede område, med kun vinningskriminelle, har pågrepet fl ere titalls personer, sier litt om at omfanget er stort.

Til toppen