Storberget trekker forslag om hijab

Blant annet på grunn av innspill fra Politiets Fellesforbund.

- Vi har bestemt oss for ikke å gå videre med en slik endring. Det har ikke vært noen enkel beslutning og har helt klart vært en vanskelig sak, sier Storberget om Hijab-forslaget, som også understreket at innspillene fra Politiets Fellesforbund hadde blitt hørt i denne saken.

Under dagens pressekonferanse innrømmet også Storberget at Justisdepartementet og regjeringen vil fortsette arbeidet med å trekke flere med minoritetsbakgrunn til politiet.

Justisministeren ønsket ikke å kommentere prosessen i den mye omtalte hijab-debatten, men bekrefter at det er han som det fulle ansvaret for den.

- Det er ett forhold jeg har lyst til å understreke. Det er jeg som fatter beslutninger i justisdepartementet, sier Storberget.

Men Storberget uttalte samtidig at han ennå ikke hadde konkludert da hijab-vedtaket lå ute på departementets nettside 4. februar. Han ønsket en lengre prosess.

Justisministeren svarte svært tydelig da han fikk spørsmål om denne saken kom til å få følger for hans statssekretær Astri Aas-Hansen eller politiske rådgiver Hadia Tajik.

- Overhodet ikke.

I pressemedlingen som kom umiddelbart etter pressekonferanse sier Storberget følgende:

– Det er avgjørende for tilliten til politiet at etaten speiler befolkningen. Vi har vurdert om en endring av politiets uniformsreglement ville bidra til økt rekruttering av folk med minoritetsbakgrunn. Jeg har nå landet på at dette ikke er et egnet virkemiddel og debatten har vist at en slik endring kan svekke opplevelsen av et nøytralt politi. Derfor har jeg bedt om at den videre prosessen i Politidirektoratet stoppes.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen