Rytterkorpset

 • Endret

Rytterkorpset

 • Rytterkorpset ble opprette 1. januar 1893.
 • Korpset er det ridende politi ved spesialseksjonen i Oslo politidistrikt.
 • Korpset består av 14 ansatte, derav 12 operative polititjenestemenn.
 • Rytterkorpsets arbeidsoppgaver omfatter blant annet patruljering, tjeneste ved uroligheter og opptøyer samt ledsagelse i parader og opptog, for eksempel på 17.mai.
 • Enheten har 14–18 hester som har tilhold i den gamle offiserstallen på Akershus festning.

Ridehuset

 • Ridehuset fra 1900, tegnet av arkitekt Henrik Nissen, er rikt utformet i murstein med bindingsverk i mønster.
 • Innvendig takkonstruksjon utviklet av den franske ingeniøren Camille Polocaeu.

Stallen

 • Stallen er fra 1891 og er tegnet av arkitekt Henrik Nissen, opprinnelig oppført som privat bygg på statens grunn som offisersstall med familieleilighet i annen etasje.
 • Staten kjøpte stallen i 1931 og i 1971 flyttet Politiets rytterkorps inn.
 • Rommer nå 14-18 svenske og danske varmblodshester.
Til toppen