Politimann i Sør-Trøndelag fradømmes jobben

Politimanneni Sør-Trøndelag dømt for korrupsjon.

Enpolitibetjent i 50-årene fra Sør-Trøndelag fradømmes jobben etter at han skalha misbrukt sin stilling til å gi svigerinnen opphold i Norge, melder NTB.

Mannenble i Sør-Trøndelag dømt for korrupsjon, skriver Adresseavisen.

Han sørget for å få svigerinnenes søknad om opphold innvilget, til tross for athan visste at han ikke hadde fullmakt til dette, og at svigerinnen ikke villefått innvilget søknaden dersom den hadde blitt behandlet på utlendingsseksjoneni Sør-Trøndelag politidistrikt eller i Utlendingsdirektoratet.

Politibetjenten «har vist både at han er uskikket til å være polititjenestemannog at han kan misbruke sin stilling når muligheten byr seg», står det i dommen,ifølge NTB.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen