Regjeringen håper at tilgangen til Statens vegvesens registre skal gjøre politiets jobb mer effektiv.
Regjeringen håper at tilgangen til Statens vegvesens registre skal gjøre politiets jobb mer effektiv. (Foto: Anders Martinsen)

Politiet får tilgang til veivesenets registre

Regjeringen mener politiet nå burde få tilgang til opplysningene Statens vegvesen har om motorvogner, førerkort og bilderegistre.

– Regjeringen er opptatt av å kjempe mot og forebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysninger. Derfor foreslår regjeringen nå at politiet får tilgang til opplysninger fra motorvogn-, førerkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon fra disse registrene kan være avgjørende for et effektivt politiarbeid, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Forrige fredag la regjeringen fram et lovforslag for Stortinget om endringer i ulike forskrifter i veitrafikkloven. I tillegg til å gi rettslig grunnlag for innhenting av personopplysninger på veitrafikkområdet, innebærer forslaget at politiet får tilgang til opplysninger fra motorvogn-, førerkort-, samt bilde- og signaturregisteret til formål også utenfor veitrafikkloven.

Sikrer både behov for informasjon og personvern

Det har vært kontakt med politistyresmaktene i arbeidet for å sikre både politiet sine behov for informasjon og personvernet. Politiet sitt behov for informasjon fra Statens vegvesen sine registre er med dette forslaget varetatt, melder regjeringen.

– Omsyn til personvern er et viktig prinsipp i et demokratisk samfunn. Jeg er derfor fornøyd med at loven tar hensyn til dette også, sier samferdselsministeren.

Leder

Løsningen er ikke å svekke UP, men å styrke politidistriktene.

I en vanskelig ressurssituasjon er det naturlig nok fristende for politidistriktene å ta i bruk UP-personell for å få vaktlistene til å gå opp. Men når mannskapssituasjonen allerede er stram, er det lett å nedprioritere trafikkontroller til fordel for oppdukkende oppdrag.

Til toppen