Kristin Aga på talerstolen under dagens fusjonsårsmøte i Oslo politiforening.
Kristin Aga på talerstolen under dagens fusjonsårsmøte i Oslo politiforening. (Foto: Torkjell Trædal)

Oslo politiforening valgte styre med 60 prosent kvinner

På kvinnedagen. – Lær av oss, sier Kristin Aga.

8. mars, på kvinnedagen, holdt det største lokallaget i Politiets Fellesforbund, Oslo politiforening (OPF), sitt årsmøte. Der valgte årsmøtet et styre med 10 representanter. Seks av dem er kvinner.

OPF-leder Kristin Aga er fornøyd med en kvinneandel hun tror få andre kan måle seg med.

– Vi har mange dyktige menn, men vi har også mange dyktige kvinner. Det handler om å få dem fram i posisjoner og ta grep for å bygge dem opp, sier Aga til Politiforum.

Se hvem som sitter i styret i faktaboksen øverst i saken.

Kjører kurs kun for kvinner

Aga og Oslo politiforening har i vinter ytret seg kritisk til blant annet rekrutteringsprosessene i Politidirektoratet. Aga mener politiledelsen har et stykke å gå for å få kvinner inn i lederstillinger og kan lære av hennes eget lokallag.

– Jeg skulle ønske POD gikk i dialog i stedet for å tilbakevise det jeg sier. De snakker mye om at de gjør mye målretta for å rekruttere kvinner, men jeg synes ikke det har vist seg gjennom praksis. Jeg synes de kan lære av oss, sier Aga.

For kvinnene finnes og vil jobbe som politiledere – hvis prosessene er ordentlige, mener hun.

– Dersom man i en ansettelsesprosess sier «takk, du gjorde det bra, men må bygges litt videre først», så tror jeg kvinnene søker igjen. Er prosessen dårlig mister man dem.

– Hva gjør dere for å få fram kvinner?

– Vi kjører kurs for kvinner, også der vi velger kandidater vi mener passer seg. Vi følger opp de enkelte nøye. Jeg er kvinne og vet selv at man som dame trenger å bygges opp, for eksempel etter å ha vært på talerstolen. Måten vi omtaler hverandre på er viktig for å få fram kvinner, sier Aga.

Slo sammen to lokallag

Dagens årsmøte var mer enn bare et årsmøte for politifolk i Oslo politidistrikt. I parolesalen på politihuset var det også plass til politifolk i tidligere Asker og Bærum politidistrikt, som følge av at de to distriktene ble slått sammen ved nyttår.

I går tok årsmøtet i Politiets Fellesforbund i Asker og Bærum sjansen på at Oslo politiforening ville innlemme dem hos seg. Fusjonsårsmøtet i Oslo gjorde som forventet – nå er de to PF-lokallagene ett.

Marius Bækkevar, tidligere lokallagsleder i PF Asker og Bærum, står nå under Oslo politiforenings fane.
Marius Bækkevar, tidligere lokallagsleder i PF Asker og Bærum, står nå under Oslo politiforenings fane.

– Vi er godt fornøyd med at vedtektsendringene gikk gjennom. Det sikrer ivaretakelsen av medbestemmelsen til medlemmene i Asker og Bærum, sier Marius Bækkevar, tidligere leder i PF Asker og Bærum, nå 2. nestleder i Oslo politiforening.

Vedtektsendringene sikret ham og medlemmene fra Asker og Bærum blant annet en 100% frikjøpt stilling i Oslo politiforening, ansvar for å delta i omorganisering som berører gamle Asker og Bærum-enheter og minst et styremedlem i OPF-styret fram til 2018.

Bækkevar innrømmer at han var smått nervøs, etter at hans lokallag hadde oppløst seg selv kvelden i forveien.

– Vi er vel kanskje det distriktet der det er størst forskjell i antall ansatte mellom de distriktene som slås sammen, med et én-til-ti-forhold mellom Asker og Bærum og Oslo. Det kunne vært en utfordring. Vi hadde ingen garantier for at Oslos årsmøte ville vedta vedtektsendringene, sier en glad Bækkevar.

Også i Vest politidistrikt var det fusjonsårsmøte i PF i dag. Der ble PF i Sogn og Fjordane og Hordaland ble slått sammen. Kjetil Rekdal ble valgt som leder av lokallaget. Ørjan Hjortland ble valgt som 1. nestleder og Kjetil Drange som 2. nestleder.

Til toppen