Operativt jubileum

Vil du være med?

UEH-jubileet skjer på Sæter gård (PHS Kongsvinger) 9.-11. august. Mer info finnes på Facebook-siden «UEH veteran», eller ved å kontakte:

• Olaf Tønnessen (telefon 905 70 993/e-post: olaf_tt@hotmail.com)

• Tor Stein Hagen (telefon 456 04 578/e-post: tor.stein.hagen@hotmail.com)

Til toppen