VW Passat med ny uniformering.
VW Passat med ny uniformering. (Foto: Politiforum)

Ny lakk forsinket Passat-levering

Harald A. Møller prøver å fremskynde leveringen av nye Passater, og skal være ajour i løpet av måneden. PDMT kritiserer politidistriktene som ikke ville forplikte seg til å bestille et bestemt antall biler.

  • Endret

PDMT vil endre bilavtalen slik at det ikke lenger skal være hvert enkelt politidistrikt som skal kunne kreve dagbøter for forsinket levering. VW-leverandøren, på sin side, er forsiktig med kommentarene.

Som du har lest på Politiforum.no, har Vestfinnmark politidistrikt krevd 200 000 kroner i dagbøter av Møller for en utrykningsbil som ble levert nesten fire måneder for sent. Men Vestfinnmark er ikke alene om å slite med lang leveringstid.

Forsinkelse fra POD

– I bilavtalen står det at biler skal kunne leveres i løpet av seks måneder etter bestilling. Forsinkelsen som har oppstått, gjelder flere politidistrikter, bekrefter kommunikasjonsdirektør Espen Strai i PDMT.

Han forklarer det med to ting: Uniformering og antall.

– I forbindelse med inngåelse av ny bilavtale høsten 2010 ble det besluttet å endre uniformeringen av bilene samtidig. Tilpasning og endelig godkjenning av den nye uniformeringen tok lenger tid enn antatt, og Politidirektoratet ga PDMT klarsignal for ny uniformering først i juli 2012, to måneder forsinket. Produksjonen ble dermed ikke satt i gang før etter sommeren, sier Strai.

Forpliktet seg ikke

Da Vestfinnmark politidistrikt bestilte bilen sin 22. juni i fjor, var den nummer 56 i rekken av bestillinger. Tidligere har politiet bestilt gjennomsnittlig 87 biler i året.

Når Espen Strai trekker frem det høye tallet på nye biler, kommer han også med implisitt kritikk av politidistriktene som ikke ville forplikte seg til noe bestemt antall:

– Distriktene har bestilt et langt høyere antall politibiler på ny bilavtale enn det var planlagt for. Politidistriktene har nemlig ikke ønsket å forplikte seg til uttak av antall biler. I stedet måtte leverandøren basere sin produksjonsorganisasjon på uforpliktende antydninger fra distriktene om hvor mange biler de ville kunne kjøpe i avtaleperioden, samt erfaringsbaserte tall fra PDMT, sier han.

Ajour i juli

I ettertid har det vist seg at politidistriktene har bestilt langt flere biler enn ventet, og Espen Strai understreker at det er noe leverandøren ikke har kunnet forutse.

– Dermed måtte de øke kapasiteten i sin produksjon kraftig, og det har tatt noe tid å bygge opp slik kapasitet, sier han. Nå har Møller satt i verk tiltak som gjør at produksjonen skal være ajour ved inngangen til juli, og det er PDMT tilfredse med.

Slik det er nå, er det den som kjøper politibilen – altså det enkelte politidistrikt – som skal kunne kreve dagbøter hvis leveringen er forsinket. – PDMT vil ta skritt for å søke å endre bilavtalen på dette punktet, sier kommunikasjonsdirektør Espen Strai, som konstaterer at distriktene selv må vurdere om de ønsker å kreve dagbøter eller ikke.

– Alle mulige tiltak

I Harald A. Møller er informasjonssjef Anita Svanes fåmælt med kommentarene. – Vi har løpende og god kontakt med vår kontraktspartner PDMT i saken. Vi har satt inn alle mulige tiltak for å fremskynde leveringen, sier hun.

Og med vil hun ikke snakke om de forsinkede leveringene. – Vi håndterer saken profesjonelt direkte med kunden. Vi ønsker ikke å gi kommentarer utover det, sier Anita Svanes.

Til toppen