Dette er politiets nye skarpskytterrifle 

Politiets nye skarpskytterrifle er halvautomatisk og er klar for utlevering i løpet av høsten.

BLE LYTTET TIL: Skarpskytternes neste rifle er halvautomatisk.
BLE LYTTET TIL: Skarpskytternes neste rifle er halvautomatisk, som skarpskytterne har ønsket seg.
Publisert Sist oppdatert

Politiets Fellestjenester (PFT), som har ansvaret for våpenanskaffelser i politiet, har inngått  avtale om nye tjenestevåpen til politiet.

Kontrakten om de nye skarpskytterriflene og karabin går til leverandøren Norsegear.

Mens skarpskytterriflen er av modell DD5 V4 og er en halvautomatisk rifle, er karabinen av typen DD4 M4A1 RIII.

Skarpskytterriflen

Produsent: Daniel Defense

Modell: DD5 V4

Løpslengde 18"

Kaliber 7,62x51mm

Farge Tan (mellombrun)

– Tilbudene fra Norsegear AS var det som kom best ut i evalueringen basert på preferansene oppgitt i konkurransegrunnlaget, begrunner Dag Willy Minsås valget av leverandør med, i en e-post til Politiforum.

Han er seksjonsleder for polititeknisk utstyr i PFT.

– Skarpskytterrifle med våpentilbehør er klar for utlevering fra PFT i løpet av høsten. For karabin er det planlagt to utleveringer, henholdsvis høsten 2024 og første kvartal 2025, fortsetter han.

90 rifler

Politiforum har tidligere fortalt at da våpenkontrakten ble utlyst kom det frem at opsjonen var på inntil 90 stykk skarpskytterrifler i kaliber 7,62 x 51mm. I tillegg gikk politiet til anskaffelse av inntil 125 stykk lysforsterkningsutstyr til skarpskytterriflene.

Karabinen erstatter dagens maskinpistoler for IP3. Våpenet kommer i fargen sort.
Karabinen erstatter dagens maskinpistoler for IP3. Våpenet kommer i fargen sort.

Samtidig lyste politiet ut opsjonen på karabin, som var på inntil 500 våpen, som vil si korte militærgevær.

Her var ønsket kaliber 5,56 x 45mm. Karabinen erstatter dagens maskinpistoler for politiets utrykningsenhet (IP3-personell).

Kontraktens samlede verdi er estimert til 150 millioner kroner.

Blir halvautomatisk

I oktober 2014 skrev Politiforum at politiets 20 år gamle skarpskyttervåpen, den norskproduserte rifla VS94P, skulle få en kjærkommen og sårt tiltrengt avløsning. Men anbudsprosessen møtte kritikk og det ble stilt spørsmål ved om politiet valgte feil våpen.

Karabin

Produsent: Daniel Defense

Modell: DD4 M4A1 RIII 

Løpslengde 14.5"

Kaliber 5,56x45 mm

Farge sort

For å få ned bestillingstiden og opplæringstiden, krevde nemlig POD at et nytt skarpskyttervåpen skulle være et «bolt-action»-våpen, som krever manuell ladning for hvert skudd, i stedet for et halvautomatisk våpen. Dette til tross for at sammenlignbare skarpskyttermiljøer utenfor Norge valgte halvautomatiske løsninger.

Fagmiljøene var kritiske, og deler av skarpskyttermiljøet reagerte på at den halvautomatiske løsningen ble ekskludert fra anbudsprosessen. 

Til tross for kritikken gikk anskaffelsen sin gang og i 2016 ble det kjent at Steyr Arms vant anbudskonkurransen. Slik ble rifla Steyr SSG 08-A1 politiets nye skarpskyttervåpen.

Siden har det gått galt flere ganger. I juni 2016 gikk det første skarpskyttervåpenet av uten at skarpskytteren berørte avtrekkeren. I oktober 2019 gikk det av for andre gang, og i november 2021 for tredje gang.

De to siste gangene ble det lagt ned midlertidig bruksforbud på rifla, med den konsekvens at store deler av landets skarpskyttere i perioder har stått uten skarpskyttervåpen.

– Har skarpskytterne i større grad blitt lyttet til denne gangen, ref. at rifla er et halvautomatisk våpen? Hva har dere gjort for å sikre at det ikke denne gangen oppstår utfordringer med skarpskytterrifla?

– Brukermiljøet har vært involvert i hele prosessen, gjennom behovskartlegging, kravspesifisering og test/evaluering. Behov og kvalitet er sikret gjennom kravspesifikasjon og test/evaluering, skriver Minsås i et samlet svar.

Norsegear henviser til PFT for kommentarer til denne saken. 

LES OGSÅ: Politiets skarpskyttervåpen avfyrte seg selv

Powered by Labrador CMS