Dette er saken

Dette er saken

En politiansatt utførte livvaktoppdrag for både statsminister Erna Solberg og AP leder Jonas Gahr Støre, og ble pålagt lange reiseveier med politibil og i uniform og avkortet hvile. Arbeidsgiver nektet å betale overtid for den del av arbeidet som ble betraktet som reisevei mellom oppdrag og tjenestemannens arbeidssted.

Saken har vært behandlet både i tingretten og lagmannsretten, der den politiansatte tapte i begge instanser, men med dissens i siste instans.

Nå skal saken opp for Høyesterett. Høyesterett har etterkommet forslag om å innhente en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen, og anmodningen er på vei. PF har referert til avgjørelser fra EU-domstolen der det heter: «at arbeidstaker i den arbeidsfrie perioden helt og fullt skal kunne hengi seg til sine egne interesser og behov»

Til toppen