De 10 grunnprinsippene

 • Endret

De 10 grunn- prinsippene for politiets rolle og oppgaver:

 • Politiet skal avspeile samfunnets idealer.
 • Politiet skal ha et sivilt preg.
 • Vi skal ha et enhetspoliti.
 • Politiet skal være desentralisert.
 • Politimannen skal være en generalist.
 • Politiet skal virke i samspill med publikum.
 • Politiet skal være integrert i lokalsamfunnet.
 • Politiet skal ha bred rekruttering.
 • Politiet skal prioritere mellom sine oppgaver og legge hovedvekten på forebyggende virksomhet.
 • Politiet skal være underlagt effektiv kontroll fra samfunnets side.

For fullstendig versjon fra justisdepartementet; trykk her.

Til toppen