9000 timer i året på fangetransport

Lite effektivt.

Justisminister Knut Storberget mener dagensordning med fangetransport er ressurskrevende og lite effektivt. Det vil hangjøre noe med.

Agder politidistrikt bruker over 9000 timer i året på fangetransport,inkludert transport som utføres av arrestforvarere. Det tilsvarer hele femårsverk. I Stavanger utgjør fangetransporten ett årsverk. Grunnen til de storetallene for Agder er mangelen på soningsplasser, melder Fædrelandsvennen.

- Vi ønsker å bruke mindre ressurser på fangetransport. I fylkeneTelemark, Vestfold og Buskerud prøver man ut et nytt prosjekt rundttransportering av fanger. Resultatene har vært veldig gode. Her har man egnearrestforvarere som tar seg av fangetransport. Ordningen vi har i dag erdessverre ressurskrevende og lite effektiv, sier justisminister Knut Storbergettil Fædrelandsvennen

Til toppen