Det har vært forskjell i lønna mellom PB1-betjenter i Oslo og Asker og Bærum. Når distriktene nå er slått sammen, betyr det ulik lønn for likt arbeid i samme distrikt. Illustrasjonsfoto.
Det har vært forskjell i lønna mellom PB1-betjenter i Oslo og Asker og Bærum. Når distriktene nå er slått sammen, betyr det ulik lønn for likt arbeid i samme distrikt. Illustrasjonsfoto. (Foto: Torkjell Trædal)

20 betjenter vant fram om lønna

Får lønnsutjevning.

Tidligere denne uka behandlet Statens lønnsutvalg (SLU) saken der 20 politiansatte gjennom Politiets Fellesforbund krevde bedre lønn.

20 PB1-betjenter i nye Oslo politidistrikt, som kom fra gamle Asker og Bærum politidistrikt, har rundt 15.000 kroner mindre i lønn enn sine nye kolleger fra gamle Oslo. Det til tross for at stillingskategorien og jobben er den samme.

Nå har Statens lønnsutvalg konkludert: Lønna skal jevnes ut.

Betjentene i Asker og Bærum er i dag plassert i lønnsalternativ 1, som gir dem mellom 360.000 og 380.000 kroner i året avhengig av ansiennitet og før tillegg. I Oslo politidistrikt er betjentene imidlertid lønnet tre lønnstrinn høyere, noe som utgjør de rundt 15.000 kronene ekstra i året.

Fornøyd fagforening

Det er fagforeninga godt fornøyd med. I et pressemelding fra Politiets Fellesforbund, sier leder Sigve Bolstad at han er svært tilfreds.

- Vi er svært tilfreds med at bestemmelsen om lønnsutjevning i forbindelse med fusjon av virksomheter er en reell bestemmelse, som partene i hovedtariffavtalen har hatt en klar intensjon bak, sier Bolstad på PF.no.

Bakgrunnen for lønnsforskjellen er at gamle Oslo politidistrikt hadde som policy å gi PB1-erne høyere lønn enn det som har vært vanlig i Asker og Bærum. Dermed eksisterer det i dag tydelige lønnsforskjeller blant politifolk med samme type stilling innad i nye Oslo politidistrikt.

Lokalt har Politiets Fellesforbund forsøkt å få til en utjevning av lønnsforskjellene, ved å heve lønna til de 20 betjentene fra Asker og Bærum politidistrikt. Men forsøket lyktes ikke lokalt, og ei heller på sentralt nivå. Dermed gikk saken til Statens lønnsutvalg.

Til toppen