Politimestrene Arnstein Nilssen, Beate Gangås, Johan Brekke og Trond Prytz, har alle søkt om å få fortsette i sine nåværende stillinger.
Politimestrene Arnstein Nilssen, Beate Gangås, Johan Brekke og Trond Prytz, har alle søkt om å få fortsette i sine nåværende stillinger.

Fem toppjobber - 13 søkere

Det er ikke stor kniving om fem utlyste politimesterstillinger. Tre av stillingene har kun én søker.

Publisert Sist oppdatert

Det viser de offentlige søkerlistene, som er lagt ut på Politi.no.

Det er de fem politimesterstilingene i Østfold, Midtre Hålogaland, Nordmøre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Søndre Buskerud som nå er utlyst.

Tre av toppjobbene har kun én søker på lista: Nåværende politimester Trond Prytz (68) søker i Nord-Trøndelag, nåværende politimester Beate Gangås (50) vil fortsette i Østfold, og konstituert politimester Johan Brekke (54) ønsker å forbli sjef i Søndre Buskerud.

Til sistnevnte stilling var det én søker til, men kandidaten har trukket seg.

De to toppjobbene i politidistriktene Midtre Hålogaland og Nordmøre og Romsdal, har imidlertid tiltrukket seg flere søkere, fem på hver stilling. Her er søkerlistene:

Midtre Hålogaland:
Politiinspektør Magne-Hugo Nilsen (56)
Distrikssjef Erik Furevik (59)
Statsadvokat Hugo Henstein (44)
Politiadvokat Siv Remen (49)

Nordmøre og Romsdal:
Politimester Arnstein Nilssen (63)
Prosjektrådgiver Frode Børstad (42)
Driftsenhetsleder Per Karsten Røv (55)
Sjef for retts- og påtaleenheten Ove Brudevoll (48)
Driftsenhetsleder Kjell Arne Hestad (45)

Med bakgrunn i politianalysen og en sannsynlig ny struktur for politi-Norge, er alle politimesterstillingene tidsbegrenset til utgangen av 2014.

Powered by Labrador CMS