Brakkebygg og lite plass - Politihøgskolen ønsker seg nye lokaler, men aller helst i Oslo. Best utenfor byen, mener Arne Jørgen Olafsen
Brakkebygg og lite plass - Politihøgskolen ønsker seg nye lokaler, men aller helst i Oslo. Best utenfor byen, mener Arne Jørgen Olafsen

Jo, det er åpenbart billigere med Politi­høgskole utenfor Oslo

Skriver Arne Jørgen Olafsen, visepolitimester i Øst politidistrikt.

Publisert

Det er godt å se at ledere ved Politihøgskolen (PHS) bekrefter at det er behov for nye lokaler til erstatning for hovedkvarteret på Majorstua. Det er overmodent å få på plass en moderne og tidsriktig PHS som ivaretar faglige krav og behov, og som tilfredsstiller arbeidsforholdene til både studenter og ansatte. Det har PHS og Politidirektoratet (POD) forsøkt å få til i 10 år uten å lykkes, og det skyldes i hovedsak budsjettmessige forhold.

Avdelingsleder Eli Vogel-Hovde mener at det er en myte at en ny PHS utenfor Oslo vil bli billigere, og at det ikke er automatikk i at det vil føre til store besparelser ved å flytte PHS ut av Oslo. Det viktigste er nødvendigvis ikke å spare penger, men det vil være direkte uansvarlig å ikke se på de økonomiske mulighetene som foreligger og vurdere hvilke effekter dette kan gi politietaten og samfunnet.

Dersom de rette politiske beslutningene blir tatt kan det være betydelige økonomiske gevinster. Det baserer jeg på følgende:

  1. PHS må flytte ut av Oslo. Kostnadsnivået på tomtekjøp og dermed leiekostnaden er i en helt annen størrelsesorden i Oslo enn i områdene rundt. Et hvert søk etter tomt eller sjekk av leiepriser bekrefter at det er svært store forskjeller.
  2. En ny PHS må defineres som konkurransebygg, ikke formålsbygg. Det vil si at skolen bygges og eies eies av en privat utbygger som PHS leier av. Dette er modellen som er brukt for alle politihus som er bygget de siste 10 år, inklusive oss i Øst politidistrikt som har gjort dette i to omganger. Uten denne tilnærmingen kan jeg ikke se hvordan det kan være mulig å realisere en ny PHS, verken i eller utenfor Oslo. Det er for mange andre økonomisk krevende behov i justissektoren til at det er realistisk å tro at det bevilges penger til en ny PHS. Justiskomiteens flertall ba da også om at JD vurderer konkurransebygg i en merknad til justisbudsjettet for 2017.
  3. Besparelser på drift. Mulighetsstudien fra 2011 som Vogel-Hovde viser til, beskriver at PHS kan spare 103 millioner i året ved å opprettholde Bodø og samle øvrig virksomhet på en skole. Besparelsen ligger i å redusere dublerte funksjoner, leiekostnader, reisekostnader og materiellutgifter. Senere analyser gjennomført av PHS i 2012 og i 2016 bekrefter at det vil være en besparelse. Et vesentlig poeng er at skolen må ha en øvingsarena i umiddelbar nærhet for å unngå at det går tid og ressurser til reise, og for å sikre tettere integrering mellom praktiske og akademiske fag. Dette taler også for å flytte skolen ut av Oslo.
  4. Salg av dagens skole på Majorstua kan gi staten en inntekt på 4-500 millioner kroner. Disse midlene går i utgangspunktet tilbake til statskassen, ikke politiet. Men det er god økonomi for staten. En mer offensiv tilnærming er å vise til løsningene i forsvarssektoren. Finansdepartementet har akseptert at inntekten fra salget av forsvarseiendommer går tilbake til investeringer i forsvarssektoren. En tilsvarende modell bør diskuteres for justissektoren, med bakgrunn i et stort behov for investeringer i IKT og beredskapssenter.
Arne Jørgen Olafsen
Arne Jørgen Olafsen

Å ha et åpent sinn og se på nye løsninger er avgjørende for å få på plass en ny politihøgskole til det beste for studenter, ansatte, politiets økonomi og skattebetalerne. Mest bekymringsfullt er det at ledelsen ved PHS hittil har avskrevet mulighetene utenfor Oslo sentrum uten å ha gjennomført en helhetlig analyse der også økonomiske argumenter trekkes inn.

 

FØLG DEBATTEN OM PLASSERING AV PHS: