STOLLEKEN: Atle Roll-Mathiesen, Arne Jørgen Olafsen, Ole Sæverud, Kristin Kvigne, Morten Hojem Ervik og Håkon Skulstad, er alle involvert i en midlertidig omorganisering av politiets toppledelse.

Store endringer i politiets toppledelse

Mange politisjefer kommer til å bytte hatter som en følge av Odd Reidar Humlegårds avgang som politidirektør.

Publisert

Det er allerede kjent at assisterende politidirektør Håkon Skulstad kommer til å gå inn som politidirektør når Humlegård formelt fratrer jobben denne uken.

Tirsdag ettermiddag bekjentgjorde imidlertid Politidirektoratet (POD) en rekke andre endringer i politiets toppledelse, blant annet som følge av Humlegårds avgang.

Mens Skulstad tar over som politdirektør inntil en ny, fast ansettelse er gjort, er det Kristin Kvigne som stepper inn som assisterende politidirektør. Kvigne er i dag avdelingsdirektør i PODs avdeling for politifag.

Politimester Ole Sæverud i Troms politidistrikt, vil fungere i Kvignes stilling inntil en ny politidirektør er på plass, melder POD. De sier imidlertid ingenting om hvem som skal styre Troms polittidistrikt i perioden.

Samtidig melder POD at visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i Øst politidistrikt har tatt over ledelsen av Politiets Utlendingsenhet (PU) som følge av  sykefravær fra PU-sjef Morten Hojem Ervik.

Når Olafsen midlertidig tar over som leder for PU, blir fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i POD beskikket som visepolitimester i Øst politidistrikt fra 1. desember og i inntil seks måneder, melder POD.

Søknadsfristen for stillingen som ny politidirektør utløper 28. november.

Powered by Labrador CMS