Politibudsjettet for 2008

- Vi ser at vi får nok et år med svært dårlig driftsbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund viser til en rekke nye tiltak og politiske prioriteringen skal iverksettes inneværende år. Nye biometriske pass som koster 20 millioner kroner, nye oppgaver med oppgaver rundt familievoldskoordinator, øremerkede penger til "ulovlig" havfiske og politisk satsing på raskere behandling av utlendingssaker. Han mener at alle politiske foringer og prosjekt fører til at det blir minustall til det som blir igjen til ordinær drift for en rekke av landets politidistrikt.

- For å løse dagens oppgave, så kommer politidistriktene til å sitte igjen med mindre penger i år enn i fjor. Det er dramatisk. Jeg tror at når politidistriktene får ut tallene til politistasjoner og lensmannskontor, er det mange som kommer til å være fortvilet. Det er ingen realitet i at nå går alt så meget bedre for politiøkonomien, sier Johannessen til Politiforum.no.

Investeringssvikt

- Det fordelte budsjettet gir ikke rom for å investere i sårt tiltrengt utstyr, og det gir ikke rom for å ansette flere i sivile stillinger. Heller ikke gir det mulighet for å satse på seniorpolitiske tiltak slik Stortinget signaliserte i budsjettdebatten. Og vi vil se nok et år med mange vakante stillinger. Faktum er at det pr. i dag er 300 færre politihoder i arbeid enn for noen få år tilbake.

Utslitte politibiler utgjør nå alene et investeringsbehov på rundt 3-400 millioner kroner viser undersøkelser Politiets Fellesforbund har foretatt. Fornyelser av kjøretøyparken har et solid etterslep som heller ikke i år vil bli dekket inn. På IKT siden mangler det flere hundrede millioner kroner.

Storberget uten dekning

- Justisminister Knut Storberget har ikke dekning for å hevde at Regjeringen satser på politiet i 2008 som har tidligere har bebudet. Denne satsingen er tydeligvis utsatt. Jeg skal gi han kredit for økt opptak til Politihøgskolen som er en investering på fremtiden. Og han får godkjent for satsingen DNA som er finansiert og for satsingen på nødnettet. Dette er positive og fremtidsrettede gode ting som han fortjener honnør for. Men det store løftet for å få mer politikraft i Norge merker vi ikke i 2008, sier Johannessen.

Han minner om at hvis DNA satsingen skal lykkes, så vil sporene fra åstedene ikke komme vandrende av seg selv inn til politiet. Vi må ut å hente de. Den viktigste faktoren for å lykkes med DNA satsingen er kunnskap for å sikre sporene. Og vi må ha mannskap og ressurser til å hente sporene. Når vi ser hvor få åsteder politiet i dag reiser ut på, er vi like langt. Vi må ha et større handlingsrom for å få tak i disse sporene. Med dette budsjettet mangler vi dette handlingsrommet advarer Johannessen.

Powered by Labrador CMS