- Politiets Fellesforbund har et godt omdømme

Kampen for bedre lønns- og arbeidsbetingelser har ikke svekket tilliten til Politiets Fellesforbund viser ny undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

I begynnelsen av mars gjennomførte kommunikasjonsbyrået Ordkraft, i samarbeid med Oxford Research en omdømmeundersøkelse på oppdrag for PF. Konklusjonen er klar:

- PF har et godt omdømme slik vi i Ordkraft ser tallene. Befolkningen svarer at de har tillit til den situasjonsbeskrivelse PF gir. Og de oppgir at de har både forståelse og aksept for kravene som er stilt på vegne, av medlemmene, sier kommunikasjonsrådgiver Audun Øvrebø i Ordkraft.

Kravene oppfattes som legitime

Undersøkelsen viser også at folk mener at kravene PF stiller bidrar til et bedre samfunn, og de tror godt om PF. Et klart trekk i undersøkelsen er at PF scorer meget høyt på bevisstheten hos respondentene.

- Vi ser en betydelig mindre grad av likegyldighet for PF enn for andre tilsvarende organisasjoner. Folk har sterkere meninger om PF, og organisasjonen har en veldig synlig leder, men nærmest usynlige lokale tillitsvalgte. Første bud for et omdømme er jo at folk vet hvem man er. Det er klart det er en styrke å ha en veldig synlig leder. Slikt sett er dette viktig, sier Øvrebø. Samtidig advarer han mot at det kan være en risiko når kun lederen er synlig.

- Risikoen kan være at organisasjonens tillit avhenger av tilliten til lederen alene, sier Øvrebø.

Undersøkelsen gir en relativt høy andel negative assosiasjoner til PF.

- Det kan nok spores til metoder som media har beskrevet bom-skytinger og sykemeldingsaksjoner. Men dette har slått ut i mindre grad enn det jeg kanskje kunne forvente med tanke på den m­engden artikler som har omtalt m­etodene, sier Øvrebø.

Veldig fornøyd

- Jeg trodde det enorme kjøret mot oss hadde påvirket negativt i større grad, sier Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund.

Han innrømmer glatt at det var spennende å få målingen i hendene samtidig som politifagforeningen var oppe i sin tøffeste periode på en lang rekke år.

- Jeg tror ikke det er noen fagforening som har stått i større storm det siste 10-året. Vi har vært utsatt for en massiv politisk svertekampanje som beskyldt oss for å bruke ulovlige metoder og urent spill. Dette har vært ledsaget av krasse kommentarer på både lederplass og i artikler media. Sett i lys av det, er jeg veldig fornøyd med resultatet. Nok en gang får vi dokumentert at vi fortsatt har støtte i befolkningen for våre krav. Det er interessant å merke seg at det bare er fem prosent som ikke har hørt om PF, sier forbundslederen og viser til at det betyr at folk har gjort seg opp en mening.

- Vi utfordrer og vi setter dagsorden. Dette har ført til at folk ikke er likegyldige. Vår synlighet er ekstremt mye høyere enn hos andre. Men det mest hyggelige er at omgivelsene har et klart inntrykk av at PF har et ønske om bidra til det beste for samfunnet. Oppfatningen om at PFs krav er rettferdige og til beste for samfunnet er en glitrende oppsummering som det er morsomt å få. Og som gir oss en god plattform å jobbe videre på. Resultatet av undersøkelsen er et synlig bevis på at dommedagsprofetier fra justisminister og enkelte ledere i politi er gjort til skamme. Når vi i denne fasen ligger så høyt i en omdømmemåling, viser det at vi har gjort ting riktig. Det synes jeg er en god ballast å ta med inn i de avgjørende forhandlinger med politidirektøren når vi skal finne en løsning på politikrisen, sier Johannessen. Han påpeker at PF på ingen måte har brukt opp omdømmekapitalen.

- Selv om jeg ser at vi har tæret på den. Den massive feilinformasjonen som er kjørt frem gjennom media som har omtalt sykemeldinger og bom-skytinger har vært basert på helt enkeltstående og mindre hendelser. For den som har fulgt med, må det ha vært tydelig at dette ikke har vært noe som er iscenesatt av PF.